Звіти

В 2019 р. ГО „Світ важливих ініціатив” разом з науково-аналітичним журналом „Наша перспектива” та іншими партнерами здійснювала реалізацію суспільно важливого соціального проєкту для школярів «Екологія свідомості: протидій байдужості, яка руйнує світ!».

Додаткова інформація про проєкт: https://startera.org.ua/project/ekologiya-svidomosti-protydij-bajduzhosti-yaka-rujnuye-svit/