Звіт Ради молодих вчених ІНЕМ за період з 01.09.2013 р. по 30.06.2014 р.

45

РМВ ІНЕМ активно співпрацює з іншими Радами молодих вчених України. Зокрема, восени 2013 р. на розширеному засіданні РМВ ІПРЕЕД Національної академії наук України та Одеської обласної Ради молодих вчених виступав Голова РМВ ІНЕМ Львівської політехніки Чубай В.М. з доповіддю, що стосувалася основних проблем, з якими сьогодні стикаються молоді вчені України у своїй професійній діяльності, і способів їх розв’язання завдяки ефективній діяльності Рад молодих вчених. Рада молодих учених Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця залучила РМВ ІНЕМ до організації V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Розвиток України очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти» (28 березня 2014 р., м. Харків). Рада молодих вчених Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України запросила Раду молодих вчених ІНЕМ бути співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції  «Перспективи економічної інтеграції: бачення наукової молоді» (24—25 квітня 2014р., м. Одеса). Також РМВ ІНЕМ  була залучена до організації V МНПК «Управління інноваційним процесом в Україні: налагодження взаємодії між учасниками» (22—23 травня 2014 р., м. Львів).

Детальніше

У листопаді 2013 р. РМВ ІНЕМ організувала ІІІ наукову конференцію «Економіка і менеджмент — 2013» в рамках ІV Міжнародного молодіжного фестивалю науки «Litteris Et Artibus». У грудні 2013р. молодий науковець кафедри ОА Кулиняк Ю.І. розробив інтернет-форум РМВ ІНЕМ https://www.inem.lviv.ua/forum, який стане потужним інструментом обміну корисною інформацією, думками і поглядами між молодими науковцями всієї України.

У січні 2014 р. молоді науковці ОА Мельник Н.В. та Кулиняк Ю.І. сформували проспект про діяльність Ради молодих вчених Інституту економіки і менеджменту Львівської політехніки, у якому відображено досягнення нашої організації, проекти, які реалізуємо, програму розвитку РМВ ІНЕМ та багато цікавої інформації про наш шлях реалізації важливих ідей, спрямованих на розвиток альма-матер, Львівської області та України загалом.

У лютому 2014 р. молодий науковець кафедри обліку та аналізу Кулиняк Ю.І. розробив окремий інтернет-сайт http://www.conf.inem.lviv.ua для проведення міжнародних науково-практичних конференцій РМВ ІНЕМ. З його використанням 11—12 квітня 2014 р. (м. Львів, http://www.conf.inem.lviv.ua) РМВ ІНЕМ разом із партнерами проводила Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення».

Звіт Ради молодих вчених ІНЕМ за період з 01.09.2013 р. по 30.06.2014 р.