Звіт про діяльність РМВ ІНЕМ за період 01.09.2014-30.06.2015р.

48

За період 01.09.2014-30.06.2015р. РМВ ІНЕМ була залучена до співорганізації низки науково-практичних конференцій: Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти» (24 квітня 2015р., м. Харків), Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Стратегія розвитку України» (15 травня 2015р., м. Ірпінь), Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Економіка України в умовах сучасних геополітичних трансформацій» (21–22 травня 2015р., м. Львів), VI Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Аграрний форум – 2015» (28-29 травня 2015р., м. Суми) та інших наукових заходів в різних регіонах України.

РМВ ІНЕМ здійснює активну реальну співпрацю майже з тридцятьма радами молодих вчених України, в тому числі РМУ при МОН, обласними РМВ, РМВ провідних національних вишів та НДІ тощо.

РМВ ІНЕМ до свого 10-ліття провела на високому рівні Міжнародну науково-практичну конференцію «Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи» (17-18 квітня 2015р.) і видала буклет про шлях розвитку організації.

Звіт про діяльність РМВ ІНЕМ за період 01.09.2014 – 30.06.2015р.