Журнал «Наша перспектива» №3(6) / 2015

66

 

 

 

Вийшов шостий номер науково-аналітичного журналу «НАША ПЕРСПЕКТИВА»

У Вас є можливість придбати нові номери науково-аналітичного журналу «НАША ПЕРСПЕКТИВА» у друкованому вигляді або оплатити за доступ для перегляду електронної версії журналу на сайті www.perspektyva.in.ua.

 

 

 

 

У цьому випуску:

«…НАМ ПОТРІБНО ВРЯТУВАТИ ТІ ЦІННОСТІ ТА ІДЕАЛИ, ЗА ЯКІ МИ БОРОЛИСЯ НА МАЙДАНІ, НАСАМПЕРЕД НАШУ ЛЮДСЬКУ І НАЦІОНАЛЬНУ ГІДНІСТЬ»
Інтерв’ю із заслуженим діячем науки і техніки України, доктором філософських наук, академіком НАН України, директором Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАН України Мирославом Поповичем.

ФЕДЕРАЛІЗАЦІЙНИЙ ПАРАДОКС НАШОГО МИНУЛОГО І СУЧАСНОГО
Публіцистичні нотатки (дещо емоційні) Віталія Абліцова на тему однієї з актуальних проблем розвитку вітчизняного суспільства.

ВІДКРИТТЯ ТА ВИКОНАННЯ ДЕРЖБЮДЖЕТНИХ ТА ГОСПРОЗРАХУНКОВИХ ТЕМ В УНІВЕРСИТЕТАХ: ЕТАПИ, ДОКУМЕНТАЦІЯ, ТИПОВІ ПОМИЛКИ І ЯК ЇХ УНИКНУТИ 
Виконання науково-дослідних робіт за кошти державного бюджету (держбюджетних тем) або на договірній основі з організаціями, підприємствами та іншими установами (госпрозрахункових тем) є одним з основних аспектів діяльності науковця. І якщо процес проведення госпрозрахункових досліджень є унікальним у кожному конкретному випадку, то до здійснення наукових пошуків за кошти державного бюджету встановлені чіткі вимоги.

ВІТЧИЗНЯНА СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ Й АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ КАДРІВ ПО-НОВОМУ
Погляд молодих науковців України на проблему сучасної вітчизняної системи підготовки й атестації наукових кадрів, її недоліки та шляхи вдосконалення. 

ОРГАНІЗОВУЄМО РОБОТУ НАУКОВОГО КОЛЕКТИВУ
Дискусія на тему: що повинен враховувати керівник, який формує науковий колектив та керує ним, щоб уникнути конфліктів та досягти поставлених цілей.

ЕТАПИ СТВОРЕННЯ ТА МЕХАНІЗМ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІЖНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
Від активної громадської позиції молодих учених залежить майбутнє нашої держави. Однією з можливих форм вияву ініціатив молодих науковців є створення громадської організації. Тому в статті автор пропонує розглянути процедуру її створення, реєстрації та організації ефективного функціонування.

10 ПОРАД МОЛОДОМУ НАУКОВЦЕВІ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ
Інколи для того, щоб досягнути мети, варто пам’ятати і дотримуватися загальновідомих правил. Часто ми не надаємо їм значення, але саме з усвідомлення їхньої важливості треба розпочинати свій шлях.

ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ: НОВОВВЕДЕННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВИЩУ ОСВІТУ»
Новий Закон України «Про вищу освіту», пройшовши тернистий шлях законотворчими коридорами, все ж таки був ухвалений і набув чинності. І хоча відтоді минуло більше як півроку, проте аналіз окремих його норм залишається актуальним. Зокрема, це стосується підготовки кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі вищих навчальних закладів.

«СМАК ПЕРЕМОГИ ЗАВЖДИ ПЕРЕВАЖАЄ ВСІ ДОКЛАДЕНІ ДО НЕЇ ЗУСИЛЛЯ»
Інтерв’ю з кандидатом економічних наук, головою Ради з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів і молодих вчених Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника Володимиром Стефініним.

РАДІ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ 10 РОКІВ: ШЛЯХ ЗМІН
Про основні досягнення, зміни та напрями роботи Ради молодих вчених ІНЕМ Національного університету «Львівська політехніка».

ЗДОБУТТЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ У США ТА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ: ЕТАПИ, ВИМОГИ, ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ
Олександр Жураковський (DPhil in Organic Chemistry (Oxon), науковий співробітник Гарварду) розпочинає серію статей, в яких розкриватиме питання вищої освіти за кордоном з погляду як студента, так і адміністрації, фокусуючись на самих фактах, що характеризують особливості двох систем – західної та української.
У перших статтях буде описано загальний процес підготовки до вступу у престижний іноземний університет, а у подальших – більш глобальні питання освіти за кордоном, а також буде йти мова про те, як ефективно планувати власний час, щоб все встигати.

РИНОК ІТ-СТАРТАПІВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Інформаційні технології (ІТ) за доволі короткий час стрімко увійшли в наше життя. У віртуальному просторі можна отримати практично всі види інформації та більшість послуг, здійснювати фінансові операції, брати участь у біржових торгах та аукціонах. Зрештою, вже звичну простоту і оперативність доступу до спілкування з колегами та рідними, котрі перебувають на далекій відстані (Skype), важко переоцінити. Одними з основних стимуляторів розвитку інформаційних технологій є стартап-компанії, зокрема ІТ-стартапи.

МИСТЕЦТВО БУТИ СОБОЮ
Чимало людей сьогодні виконує чужі ролі, бо часом здається, що життя інших є кращим, радіснішим, безтурботним… Чому ми так активно приборкуємо та умертвляємо власне «я»?

СЛАВЕТНИЙ РІД СИМИРЕНКІВ
Основні факти з біографії видатного українського вченого, помолога і селекціонера плодових культур в Україні, одного із перших агроекологів та розробників дослідницької справи методології сучасного садівництва Володимира Симиренка.

З повагою, редакція журналу «НАША ПЕРСПЕКТИВА»