Журнал «Наша перспектива» №22-27, липень-грудень 2016р.

54

Пропонуємо Вам надзвичайно цікавий № 22-27 науково-аналітичного журналу «НАША ПЕРСПЕКТИВА» за 2016 р.

У Вас є можливість читати цей номер науково-аналітичного журналу «НАША ПЕРСПЕКТИВА» на сайті www.perspektyva.in.ua, оплативши за онлайн-доступ до електронної версії журналу, а коли він вийде з видавництва – то й у друкованому вигляді.

З нагоди свят відкриваємо для Вас вільний онлайн-доступ до всіх номерів, виданих у 2015 році (для перегляду номерів необхідно авторизуватись, або зареєструватись).

Редакції залишилось зібрати ще трохи більше ніж 25% необхідних коштів для фінансування видання №22-27 у видавництві. Якщо Ви придбаєте онлайн-доступ до №22-27 або надасте благодійну допомогу від 20 грн, то отримаєте вільний онлайн-доступ до всіх номерів 2016 року (надішліть відповідну інформацію системному адміністратору) і водночас підтримаєте поліграфічний друк останнього номера 2016 року.

У ЦЬОМУ НОМЕРІ:

«КОЖНА ЛЮДИНА ДІСТАЄ ВІД ГОСПОДА БОГА ПОКЛИКАННЯ, НЕМОВБИ ЗАПРОШЕННЯ ДО ЯКОЇСЬ ОСОБЛИВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
Інтерв’ю з Верховним архиєпископом-емеритом Києво-Галицьким, Главою УГКЦ у 2001-2011 рр., учасником Ініціативної групи «Першого грудня» Блаженнішим Любомиром (Гузаром).

«КРАЩІ УНІВЕРСИТЕТИ СВІТУ БУЛИ СТВОРЕНІ ЯК ХРИСТИЯНСЬКІ УНІВЕРСИТЕТИ, ЗАСНОВАНІ НА ВЧЕННІ ІСУСА ХРИСТА»
Інтерв’ю з молодим науковцем-економістом Романом Шереметою, який очолив Top Economic Thinkers 2015 (рейтинг найкращих українських економістів, складений Forbes), працює на кафедрі Школи менеджменту ім. Везерхеда при Університеті Кейс Вестерн Резерв (США) та є фахівцем в експериментальній економіці та теорії ігор.

«ВІД СЯНУ ДО ДОНУ»
Наукова стаття Віталія Абліцова про українців-нобеліантів, номінованих і номінаторів на Нобелівську премію в розрізі регіонів України. Ігнорування інтелектуалізації нашого національного життя зумовлене, зокрема, провінційністю вітчизняної політичної еліти. Ми повинні сьогодні використати драматичні наслідки вітчизняної історії, передусім розсіяння українців та їхніх нащадків у світі (маємо на увазі активне залучення до національно-інтеграційних процесів не лише діаспори, але й зарубіжних представників інших народів, громади котрих населяли й населяють Україну).

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВ’ЯЗАННЯ ГОСТРИХ ПРОБЛЕМ У СФЕРІ НАУКИ Й ОСВІТИ
Процеси глобалізації та євроінтеграції України у світову спільноту, як і загроза національній безпеці, змушують переосмислити роль та значення освіти в державі, аналізувати наші успіхи й провали, вивчати зарубіжний досвід і запозичувати найефективніші методики викладання та підходи до реформ.

СПІВПРАЦЯ ПІДПРИЄМСТВ І НАУКОВЦІВ У США: ОСОБЛИВОСТІ, МЕХАНІЗМИ, РЕЗУЛЬТАТИ
Жага до підприємницької діяльності є одним із фундаментальних принципів ідентичності американської нації. Інноваційне та дослідницьке підприємництво усіляко схвалюється та підтримується через низку як федеральних програм, так і на рівні місцевих програм окремих штатів. Гармонія відносин між бізнесом та науковою спільнотою забезпечується не лише громадянською свідомістю і взаємоповагою, а також важкою рукою закону, параноїдальним захистом прав на інтелектуальну власність, жорсткою конкуренцією та вмінням налагоджувати добрі стосунки із впливовими людьми…

ВІТЧИЗНЯНІ РЕЙТИНГИ ВНЗ: ВИДИ Й ОСОБЛИВОСТІ, НЕДОЛІКИ І ВІДПОВІДНІСТЬ СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ РЕЙТИНГУВАННЯ
Вітчизняні ВНЗ, відповідно до вимог часу та з огляду на інтеграційні процеси, стикаються з потребою не лише конкурувати з іноземними навчальними закладами, але й змушені адаптуватися до нових вимог фінансування освіти, яке певною мірою залежатиме від місця ВНЗ серед інших представників галузі. Йдеться не лише про державне замовлення, а й про розширення джерел залучення коштів для ВНЗ, зокрема через надання різних послуг, фінансування через гранти, що також залежить від «привабливості» навчального закладу та його статусу порівняно з найближчими конкурентами. Українська практика рейтингування ВНЗ зводиться або до використання результатів рейтингування, здійсненого у зарубіжних системах, або до застосування зазвичай одноманітного набору критеріїв під час формування вітчизняних рейтингів розвитку ВНЗ.

ГОЛОС МОЛОДИХ УЧЕНИХ УКРАЇНИ В ЗАЛІ ГЕНЕРАЛЬНОЇ АСАМБЛЕЇ ООН
Автор ділиться враженнями про конкурс, організований компанією ELS Educational Services спільно з United Nations Academic під назвою «Багато мов – один світ», який відбувся в США… В статті йде мова не тільки про умови і порядок проведення конкурсу, а й про те, як потрібно ставити цілі, вірити і впевнено йти до своєї мети…

ПУБЛІКАЦІЯ СТАТЕЙ У ЗАРУБІЖНИХ НАУКОВИХ ВИДАННЯХ: ОСОБЛИВОСТІ, ТИПОВІ ПОМИЛКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
Проблема євроінтеграції та популяризації вітчизняних досягнень перед сучасним українським науковцем постає так само гостро, як і проблема недостатнього матеріально-технічного забезпечення. А без грантової підтримки науковцю в Україні просто не вижити за умов вкрай низького державного фінансування. Тому єдиним перспективним шляхом професійного та наукового розвитку вченого є вихід на міжнародну наукову арену, передусім завдяки публікаціям результатів досліджень у закордонних цитованих виданнях, участі в міжнародних грантових і стипендіальних проектах, а також представлення наукового доробку на міжнародних конференціях.

ІНІЦІАТИВИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВІДКРИТЕ ЗНАННЯ»
Історія створення та діяльності Громадської організації «Освітній центр «Відкрите знання».

«ІННОВАЦІЙНА ЕКОСИСТЕМА НТУУ «КПІ» ДАЄ ЗМОГУ РЕАЛІЗУВАТИ МАЙЖЕ БУДЬ-ЯКУ ІННОВАЦІЙНУ ІДЕЮ»
Інтерв’ю з генеральним директором Наукового парку «Київська політехніка» Володимиром Гнатом.

«ЯКЩО ЛЮДИНА ЙДЕ НА ПЛАГІАТ, ТО ЦЕ ВЖЕ НЕ НАУКОВЕЦЬ»
Інтерв’ю з доктором техн. наук, професором, проректором з науково-педагогічної роботи НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» Петром Киричком.

«ЯКЩО ЗМІЦНИМО ЕКОНОМІКУ, ТО БУДЕ МАЙБУТНЄ У ВІТЧИЗНЯНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ, А ІНАКШЕ НЕ ВДАСТЬСЯ ПРИПИНИТИ ПОТІК ТИХ, ХТО ВИЇЖДЖАЄ ЗА КОРДОН»
Інтерв’ю з доктором екон. наук, професором, директором Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» Олегом Кузьміном.

РОЗДУМИ ВГОЛОС ПРО НАУКОВУ КАР’ЄРУ В США
Автор висвітлює декілька важливих моментів американської освітньої системи, які інколи складно зрозуміти, перебуваючи в Україні. Науковий світ у ХХІ столітті повністю глобалізований, а межі між класичними дисциплінами (математика, фізика, хімія, біологія) давно розмиті. Можливо, наука навіть більшою мірою глобалізована, ніж інші суспільні сфери. Тому кожен молодий вчений навряд чи зможе будувати кар’єру у відриві від решти світу.

ДОРОГОЮ ЧОЛОВІЧОГО СЕРЦЯ
Ми неодноразово створюємо і описуємо образ «ідеального» чоловіка: хоробрий, мужній, відповідальний, цілеспрямований, вірний, мудрий, добрий, без шкідливих звичок і т. д. Але чи справді існують такі ідеали, і чи можна чіпляти ярлики на тих чоловіків, які не виправдовують наші сподівання. Причина банальна: у кожного чоловіка є своя таємниця, своя рана, адже сьогодні представники «сильної статі», яким звідусіль кричать, якими вони мають бути, ще більше схильні до важких падінь та розчарувань, ігноруючи те, що є глибоким і справжнім для їхнього серця…

СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ ЄВГЕН СВЕРСТЮК: «БЕЗ ВЕЛИКОЇ ВІРИ НЕМА ВЕЛИКОЇ ДОРОГИ І НЕМА ДУЖОЇ ЛЮДИНИ, ЗДАТНОЇ ДОЛАТИ ВЕЛИКІ ПЕРЕШКОДИ»
Цитати із книг Великого Українця, морального авторитета, людини, яка ніколи не служила політикам, а чесно працювала на ниві духовного пробудження української нації – Євгена Сверстюка.

З повагою, редакція журналу «НАША ПЕРСПЕКТИВА»