Затверджено Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

52

Постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579 затверджено «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність». Згідно нього формами академічної мобільності для осіб, що здобувають наукову ступінь доктора наук, науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників та інших учасників освітнього процесу, є: участь у спільних проектах; викладання; наукове дослідження; наукове стажування; підвищення кваліфікації. Право на академічну мобільність для провадження професійної діяльності можна реалізувати відповідно до укладеного договору про участь у програмі академічної мобільності. При цьому за зазначеними працівниками зберігається основне місце роботи у вітчизняному вищому навчальному закладі (науковій установі) до одного року. Оплата праці відповідно до законодавства за основним місцем роботи зберігається на строк до шести місяців, якщо вона не передбачена програмою академічної мобільності.