Основні рішення

 

 

Основні рішення засідання №3 РМВ ІНЕМ

(25.12.2014р.)

1.Затвердити звіт про діяльність РМВ ІНЕМ за 2014 р. і план діяльності на 2015 р.

2.Розробити інформаційний лист та план заходів по організації РМВ ІНЕМ 17-18 квітня 2015 р. Міжнародної науково-практичної конференції «Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи» з нагоди 10-ліття діяльності РМВ ІНЕМ.

3.Зберегти РМВ ІНЕМ і активізувати її розвиток, зважаючи на потрібність та ефективність діяльності цієї організації.

4.Продовжити традицію нагородження молодих вчених ІНЕМ за активну участь у діяльності РМВ ІНЕМ і внесок в її розвиток, зокрема грамотами і подяками.

5.Інші.

Основні рішення засідання №2 РМВ ІНЕМ

(27.10.2014р.)

 1. Заслухати підготовані проекти молодих вчених ІНЕМ (зокрема к.е.н., доцентом кафедри обліку та аналізу Височаном О.С. та асистентом кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Адамів М.) на здобуття грантів Національного університету «Львівська політехніка» на 2015р.
 2. Активно взяти участь в наукових заходах партнерів РМВ ІНЕМ в 2015 р.
 3. Активізувати роботу РМВ ІНЕМ щодо практичного впровадження результатів наукових досліджень.
 4. Продовжити підготовку нових видань РМВ ІНЕМ з серії «Бібліотека молодого вченого».
 5. Підготувати проспект про діяльність РМВ ІНЕМ в 2015 р. з нагоди 10-ліття її діяльності.
 6. Активізувати роботу інтернет-форуму РМВ ІНЕМ.
 7. Сформувати робочу групу і план дій з допомоги в забезпеченні усім необхідним молодих вчених ІНЕМ, які будуть мобілізовані в ЗСУ.
 8. Активізувати участь молодих вчених ІНЕМ в заходах Товариства «Просвіта» Національного університету «Львівська політехніка» та поширювати інформацію про його заходи.
 9. Провести в грудні 2014 р. традиційну благодійну акцію РМВ ІНЕМ «Святий Миколай живе в кожному з нас».
 10. Інші.

Основні рішення загальних зборів Ради молодих вчених

(27.10.2014р.)

1. Затвердити звіт Голови РМВ ІНЕМ Чубая В.М. про діяльність та досягнення РМВ ІНЕМ від вересня 2012 р. до вересня 2014 р.

2.  Визначити делегатами від РМВ ІНЕМ на звітно-виборчу конференцію РМВ університету таких молодих вчених інституту:

– Мужеляк Мирослава Миронівна – аспірант кафедри фінансів ІНЕМ;

– Дзюбіна Катерина Олегівна – старший викладач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності ІНЕМ;

– Чубай Володимир Миколайович – голова РМВ ІНЕМ, доцент кафедри обліку та аналізу ІНЕМ, канд. екон. наук, доцент.

3. Інші. 

 

Основні рішення засідання №1 секції РМВ ІНЕМ

(13.10.2014 р.)

1. Висловити пропозиції молодих вчених ІНЕМ щодо проекту нового Положення про гранти для молодих вчених Львівської політехніки на засіданні Правління РМВ університету;

2. Активізувати співпрацю між РМВ установ, які входять в ННК «ЕКОНОМОСВІТА»;

3. Сформувати інформаційний лист та необхідні документи для організації І Міжнародної науково-практичної конференції РМВ ІНЕМ в 2015 р.;

4. Активізувати використання молодими вченими ІНЕМ видання «Зарубіжні наукові та навчальні програми».

5. Інше. 

Основні рішення засідання РМВ ІНЕМ

№ 7 від 04.07.2014р.

1. Затвердити звіт про результати діяльності РМВ ІНЕМ за період з 01.09.2013р. по 30.06.2014р.;

2. Продовжувати реалізацію програми голови РМВ ІНЕМ щодо мотивації активних молодих вчених ІНЕМ;

2. Продовжити видання книг з серії «Бібліотека молодого вченого»;

3. Продовжити видання і розповсюдження ІАБ «Перспектива»;

4. Продовжити активну співпрацю з партнерами РМВ ІНЕМ в ІІ півріччі 2014р.;

5. Сформувати і розіслати по РМВ ВНЗ України інформаційні листи з назвами, обкладинками та анотаціями останніх наукових та навчальних видань молодих вчених ІНЕМ;

6. Активізувати розроблення пропозицій щодо удосконалення навчального процесу в університеті;

7. Взяти до уваги, при розробленні рекомендацій щодо удосконалень в сфері науки та науково-технічної діяльності, результати парламентських слухань 02.07.2014р.

8. Розробити детальні пропозиції щодо механізму забезпечення житлом молодих вчених;

9. Активізувати розроблення пропозицій щодо реформ в Україні, які забезпечать її стрімкий економічний розвиток;

10. Інше.

Основні рішення засідання РМВ ІНЕМ

№ 6 від 05.06.2014р.

1. Розпочати підготовку постійної робочої групи молодих науковців до співпраці з конкретними підприємствами, організаціями та установами в рамках виконання для них науково-дослідних робіт та надання консультацій.

2. Здійснити опитування молодих вчених всіх кафедр ІНЕМ щодо бажання відвідати семінар, присвячений питанням здобуття вітчизняних державних грантів, премій та стипендій;

3. Здійснити опитування молодих вчених всіх кафедр ІНЕМ щодо бажання відвідати семінар, присвячений питанням публікацій у виданнях, які входять в наукометричні бази;

4. Активізувати реалізацію наукових та громадських ініціатив молодих вчених різних кафедр ІНЕМ;

5. Започаткувати і розпочати Всеукраїнський конкурс наукових і науково-публіцистичних статей;

6. Затвердити емблему РМВ ІНЕМ;

7. Активізувати роботу щодо залучення меценатів до реалізації проектів РМВ ІНЕМ;

8. Активізувати пошук підприємств, установ, організацій, зацікавлених у впровадженні у їх діяльність результатів наукових досліджень;

9. Активізувати роботу тимчасової робочої групи, яка розробляє і узагальнює пропозиції щодо реформування системи освіти і науки в частині що стосується молодих вчених.

10. Інше.

Основні рішення засідання РМВ ІНЕМ

№ 5 від 30.04.2014 р.

1. Активізувати розробку обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення нормативних актів, які стосуються діяльності і стимулювання молодих вчених;

2. Сформувати перелік можливостей участі молодих вчених РМВ ІНЕМ в розбудові України і її розвитку, і активізувати цю діяльність РМВ ІНЕМ;

3. Оновлювати інформаційне наповнення інтернет-сайту РМВ ІНЕМ згідно затвердженого графіку;

4. Активізувати участь молодих науковців інституту в роботі інтернет-форуму РМВ ІНЕМ;

5. Затвердити результати проведення інтернет-конференції РМВ ІНЕМ та провести наступну міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію в квітні 2016 р.;

6. Створити тимчасові робочі групи по розробці пропозицій щодо вдосконалення системи освіти і науки України, а також економіки нашої держави;

7. Призначити молодого науковця, відповідального за координацію створення і діяльності товариств молодих вчених ІНЕМ за інтересами (наукові дискусії; подорожі тощо);

8. Опитати молодих вчених ІНЕМ щодо бажання взяти участь в семінарі, присвяченому питанням обміну досвідом в сфері здобуття грантів і стипендій;

9. Продовжувати співорганізацію науково-практичних конференцій з РМВ ВНЗ і наукових установ різних регіонів України;

10. Інше.

Основні рішення засідання №4 секції РМВ ІНЕМ

(29.01.2014 р.)

1. Після обговорення рейтингової оцінки п’яти молодих науковців, які подали документи на участь в конкурсі «Кращий молодий науковець 2013 року Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту», секція РМВ ІНЕМ за результатами відкритого голосування рекомендувати на розгляд Вченої ради ІНЕМ для визначення переможця конкурсу трьох основних претендентів на перемогу (перелік поданий згідно рейтингової оцінки, визначеної за чинним Положенням, яке регламентує конкурс):

– доцент кафедри ММП Олексів І.Б. (рейтингова оцінка 91,72 балів);

– старший викладач кафедри ЗМД Дзюбіна К.О. (рейтингова оцінка 82,6 балів);

– доцент кафедри ФІН Ільчук П.Г. (рейтингова оцінка 50,49 балів).

2. Створити програмний та організаційного комітету Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення» з числа активних молодих вчених РМВ ІНЕМ та її партнерів з інших ВНЗ України та зарубіжжя.

3. Поширювати інформацію про інтернет-сторінку науково-практичних конференцій РМВ ІНЕМ та їх інформаційні листи в Україні та за її межами;

4. Постійно підтримувати ініціативи Товариства «Просвіта», і зокрема пов’язанні із святкуванням ювілею присвяченого Т.Г. Шевченку;

5. Інші.

Основні рішення засідання №3 секції РМВ ІНЕМ

 (26.12.2013 р.)

1. Затвердити звіт про діяльність секції РМВ ІНЕМ у 2013 р.

2. Продовжувати практику відзначення молодих вчених, які здійснюватимуть активну та ефективну діяльність в РМВ ІНЕМ, у 2014 р.;

3. Розпочати у 2014 р. практику доповідей про досвід молодих вчених ІНЕМ, які здобували вітчизняні чи зарубіжні гранти, отримували стипендії чи премії для молодих вчених;

4. Врахувати досвід проведення ІІІ міжнародної наукової конференції «Економіка і менеджмент – 2013» при організації наступних науково-практичних конференцій;

5. Представникам в Бюро секції РМВ ІНЕМ активізувати діяльність молодих вчених відповідних кафедр інституту щодо участі в зарубіжних та вітчизняних наукових конкурсах, програмах стажування тощо;

6. Доповнити на сайті РМВ ІНЕМ корисну інформацію, яка стосується наукової діяльності молодих вчених, а також інформації, яка стосується комплексного розвитку молодих вчених як особистостей;

7. Розпочати роботу інтернет-форуму РМВ ІНЕМ;

8. Видати в 2015р. інформаційний проспект присвячений 10-річчю діяльності РМВ ІНЕМ;

9. Продовжити в 2014 р. практику проведення традиційної благодійної акції РМВ ІНЕМ «Святий Миколай живе у кожному з нас» для дітей з інтернатів;

10. Деталізувати в розрізі місяців план діяльності РМВ ІНЕМ на 2014 р.

11. Інші.

Основні рішення засідання №2 секції РМВ ІНЕМ

(18.10.2013 р.)

1. Затвердити результатами відкритого голосування і запропонувати від Інституту економіки і менеджменту на розгляд Правлінню РМВ Національного університету «Львівська політехніка» такі наукові проекти на здобуття гранту в порядку їх загальної рейтингової оцінки:

І. «Управління ризиками комплексного забезпечення економічного розвитку підприємств в умовах динамічного середовища» (керівник проекту Кулиняк Ігор Ярославович; експертна оцінка запиту – 23 бали; оцінка наукової діяльності керівника проекту – 58,36 балів; сумарна оцінка – 81,36 балів).

ІІ. «Формування механізму управління зворотними матеріальними потоками в контексті сталого розвитку соціально-економічних систем» (керівник проекту Дзюбіна Катерина Олегівна; експертна оцінка запиту – 23 бали; оцінка наукової діяльності керівника проекту – 41,63 балів; сумарна оцінка – 64,63 балів).;

2. Підготувати документи, необхідні для організації та проведення РМВ ІНЕМ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених;

3. Провести для молодих науковців ІНЕМ семінар, присвячений питанням процесу захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;

4. Активізувати формування груп за інтересами молодих вчених ІНЕМ;

5. Інші.

Основні рішення засідання №1 секції РМВ ІНЕМ

(05.10.2013 р.)

1. Призначити молодих науковців відповідальних за прийом тез доповідей на Міжнародну наукову конференцію «ЕМ-2013», їх рецензування та інші види завдань щодо її проведення.

2. Сформулювати перелік основних проблем з якими зіштовхуються молоді науковці та розробити перелік заходів з вирішення цих проблем.

3. Доповнити на сайті РМВ ІНЕМ перелік вітчизняних інтернет-ресурсів, корисних для молодих науковців.

4. Доповнити на сайті РМВ ІНЕМ перелік зарубіжних інтернет-ресурсів, корисних для молодих науковців.

5. Інші.

Основні рішення засідання №9 секції РМВ ІНЕМ

(01.07.2013 р.)

1. Створити авторський колектив перших двох видань із серії «Бібліотека молодого вченого ІНЕМ»;

2. Активізувати виконання завдань РМУ при Держінформнауки України, спрямованих на розвиток наукової діяльності молодих вчених;

3. Здійснити розподіл обов’язків по організації і проведенні НПК «EM-2013» в частині за яку відповідальна РМВ ІНЕМ;

4. Затвердити звіт про діяльність Ради молодих вчених ІНЕМ за період 26.09.2012- 26.06.2013р.;

5. Інші.

Основні рішення засідання №8 секції РМВ ІНЕМ

(03.06.2013р.)

1. Представникам кафедр в Бюро секції РМВ ІНЕМ довести до молодих науковців інформацію про можливості отримання вітчизняних стипендій і премій КМУ, ВРУ, Президента України, грантів тощо, і подати до наступного засідання кандидатури реальних претендентів на їх здобуття у 2014-2015 р.;

2. Представникам кафедр в Бюро секції РМВ ІНЕМ довести до молодих науковців інформацію про можливості отримання молодими науковцями зарубіжних грантів, стипендій тощо, і подати до наступного засідання кандидатури реальних претендентів на їх здобуття у 2014-2015 р.;

3. Старшому викладачу Глинському Н.Ю. відслідковувати інформацію про відкриття нових кафедральних тем НДР, держбюджетних і госпдоговірних тем наукових досліджень в ІНЕМ, і оперативно подавати оновлену відповідну інформацію для інтернет-сайту РМВ ІНЕМ;

4. До кінця 2013 р. систематизувати інформацію про вимоги до опублікування наукових статей з економічної тематики у більше ніж ста вітчизняних фахових виданнях з метою мінімізації витрат часу молодих вчених на пошук оптимального для них наукового журналу, вісника, збірника наукових праць для опублікування своїх наукових праць;

5. Інші.

Основні рішення засідання №7 секції РМВ ІНЕМ

(15.04.2013 р.)

1. Після обговорення пропозицій, систематизовано рекомендації щодо вдосконалення положення про конкурс «Кращий молодий науковець року» навчально-наукового інституту Національного університету «Львівська політехніка» та положення «Про гранти для молодих вчених Національного університету «Львівська політехніка», які вирішено передати на подальший розгляд Правлінню РМВ Львівської політехніки;

2.  Вирішено провести семінар, присвячений питанням здійснення дисертаційних досліджень аспірантами та здобувачами наукового ступеня кандидата економічних наук, і семінар, присвячений можливостям молодих науковців ІНЕМ в міжнародному науковому середовищі, в травні-червні 2013 р.;

3. Вирішено активізувати процес оновлення бази інформаційних листів вітчизняних науково-практичних конференцій з економічної тематики на сайті РМВ ІНЕМ, і зокрема збільшити частоту оновлення і забезпечити вчасність розміщення інформаційних листів;

4. Проаналізовано результати участі РМВ ІНЕМ в співорганізації та проведенні ІІІ науково-практичної конференції аспірантів, пошукувачів та магістрів «Облік, аналіз та контроль в системі управління підприємницькими структурами» та визначено дії щодо подальшої участі в співорганізації науково-практичних конференцій.

5. Різне.

Основні рішення засідання №6 секції РМВ ІНЕМ

(31.01.2013 р.)

1. Після обговорення рейтингової оцінки дев’яти молодих науковців, які подали документи на участь в конкурсі «Кращий молодий науковець 2012 року» Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, визначено трьох основних претендентів на перемогу: Кулиняк І.Я. (рейтингова оцінка 70,81; каф. МО); Пилипенко Л.М. (рейтингова оцінка 55,7; каф. ОА); Височан О.С. (рейтингова оцінка 44,8; каф. ОА). Секція РМВ ІНЕМ рекомендує їх кандидатури на розгляд Вченої ради ІНЕМ для визначення переможця конкурсу.

Рейтингову оцінку нижчу 40 балів мали такі науковці: Жежуха В.Й. (каф. ЗМД); Ільчук  П.Г. (каф. ФІН); Петришин Н.Я. (каф. ЗМД); Коць О.О. (каф. ФІН); Дзюбіна К.О. (каф. ЗМД); Стояновський А.Р. (каф. ЕПІ).

2. Після обговорення регіональної програми інноваційного розвитку Львівської області та стратегії розвитку малого і середнього підприємництва Львівської області, вирішено узагальнити пропозиції молодих науковців ІНЕМ та направити їх структурам, що мають відношення до розробки та подальшої реалізації відповідної програми та стратегії;

3. Визначено порядок оновлення  інформаційних стендів РМВ ІНЕМ в 4 навчальному корпусі Національного університету «Львівська політехніка»;

4. Вирішено сформувати перелік інтернет-ресурсів наукових спільнот, які можуть бути використані для обміну думками між молодими вченими ІНЕМ та інших вищих навчальних закладів, наукових установ тощо;

5. Інші. 

Основні рішення засідання №5 секції РМВ ІНЕМ

 (6.12.2012 р.)

1. Обговорено результати діяльності РМВ ІНЕМ за вересень-грудень 2012р. і вклад в їх досягнення молодих вчених кожної кафедри ІНЕМ. Головою РМВ ІНЕМ відзначено молодих науковців, які активно працювали в межах діяльності РМВ ІНЕМ в IV кварталі 2012р.;

2. Визначено план діяльності і основні напрямки розвитку РМВ ІНЕМ на 2013 р.;

3. Вирішено сформувати інформаційний пакет про зарубіжні стипендії, програми наукових досліджень, гранти тощо, на які можуть претендувати  молоді вчені ІНЕМ;

4. Доручено представникам кафедр в Бюро секції РМВ ІНЕМ проінформувати молодих вчених, інтереси яких вони представляють, про умови конкурсу «Кращий молодий науковець року» навчально-наукового інституту Національного університету «Львівська політехніка» та до 30.01.2013р. подати на розгляд рейтингові оцінки і підтверджувальні документи претендентів від кафедр;

5. Інші.

Основні рішення засідання №4 секції РМВ ІНЕМ

(24.10.2012 р.)

1. Після врахування думок всіх представників кафедр в РМВ ІНЕМ було затверджено керівників і склад робочих груп за напрямами діяльності РМВ ІНЕМ, а також керівників секторів діяльності РМВ ІНЕМ;

2. Після обговорення було затверджено перелік мотиваційних заходів і механізм їх застосування щодо молодих вчених ІНЕМ, які активно беруть участь в діяльності РМВ ІНЕМ. Зокрема серед цих заходів є надання таких можливостей: опублікування статей на безкоштовній основі у фахових виданнях різних ВНЗ-партнерів; участь у науково-практичних конференціях, які проводяться ВНЗ-партнерів без сплати організаційного внеску, а також залучення на безоплатній основі до інших наукових заходів, що організовуються як РМВ ВНЗ-партнерами, так і іншими закладами, установами, організаціями; рекомендації РМВ ІНЕМ щодо включення активних молодих вчених у склад виконавців конкретних НДР; обмін досвідом в організації наукових конференцій, підготовці документів для отримання грантів тощо; участь в екскурсіях видатними місцями України за зниженими цінами; першочергове право на отримання замовлень від підприємств на економічні обґрунтування проектів чи  прикладні наукові розробки, а також багато інших заходів.

3. Після аналізу найактуальніших питань, що найчастіше виникають у молодих вчених в процесі вибору теми дисертаційної роботи, її написання та захисту, було прийнято рішення сформувати по цих питаннях базу актуальної інформації та ознайомити з нею молодих вчених кафедр ІНЕМ.

  Основні рішення засідання №3 секції РМВ ІНЕМ

(11.10.2012 р.)

1. Після обговорення наукових проектів, які молоді науковці кафедр ІНЕМ представили на здобуття гранту для молодих вчених Національного університету «Львівська політехніка», і аналізу результатів наукової діяльності керівників цих проектів за попередні три роки, а також виходячи з експертної оцінки запитів на отримання грантів, здійсненої докторами економічних наук, РМВ ІНЕМ ухвалила запропонувати на розгляд Правлінню РМВ Національного університету «Львівська політехніка» в порядку рейтингової оцінки такі наукові проекти:

 • «Діагностика та розвиток інноваційної складової технологічних процесів промислових підприємств: теоретико-прикладні положення» (керівник проекту к.е.н. Жежуха Володимир Йосипович; експертна оцінка запиту – 23 бали; оцінка наукової діяльності керівника проекту – 29,61 балів; сумарна оцінка – 52,61 балів);
 • «Розвиток інноваційного потенціалу управління підприємствами в сучасних умовах господарювання» (керівник проекту к.е.н. Прокопишин-Рашкевич Любов Миколаївна; експертна оцінка запиту – 23 бали; оцінка наукової діяльності керівника проекту – 11,69 балів; сумарна оцінка – 34,69 балів).

2. Після обговорення ухвалили створити інтернет-сайт Ради молодих вчених ІНЕМ і зобов’язати представників кафедр в Бюро секції РМВ ІНЕМ і керівників робочих груп забезпечити його вчасне наповнення корисними, актуальними та достовірними матеріалами;

3. Після обговорення ухвалили видавати інформаційно-аналітичний бюлетень РМВ ІНЕМ і зобов’язати представників кафедр в Бюро секції РМВ ІНЕМ і керівників робочих груп забезпечити його вчасне наповнення корисними, актуальними та достовірними матеріалами;

Основні рішення засідання №2 секції РМВ ІНЕМ

(05.10.2012 р.)

1. Після обговорення результатів наукової діяльності висунутих кафедрами ІНЕМ кандидатур на здобуття премії Львівської обласної державної адміністрації та обласної ради, Рада молодих вчених ІНЕМ ухвалила запропонувати на розгляд директору (д.е.н., професору Кузьміну О.Є.) та Вченій Раді Інституту економіки і менеджменту основних претендентів на цю премію:

– Жежуха Володимир Йосипович (кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності; автор (співавтор) 3 колективних монографій (в т. ч. 2 присв’ячених питанням соціально-економічних перетворень у регіоні), 4 навчальних посібників з грифом МОН, 29 наукових статей у фахових виданнях тощо);

– Пилипенко Любомир Миколайович (кафедра обліку та аналізу; автор (співавтор) 2 колективних монографій, 3 підручників з грифом МОН, 9 навчальних посібників (в т. ч. 4 з грифом МОН), 16 наукових статей у фахових виданнях тощо);

– Харчук Вікторія Юріївна (кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва; автор (співавтор) 2 колективних монографій, 2 навчальних посібників з грифом МОН, 17 наукових статей у фахових виданнях тощо);

– Кравець Анна Володимирівна (кафедра економіки підприємства та інвестицій; автор (співавтор) 2 колективних монографій, 2 навчальних посібників (в т.ч. 1 з грифом МОН), 16 наукових статей у фахових виданнях тощо).

2.  Ухвалили щоб представники кафедр в Бюро секції РМВ ІНЕМ проінформували молодих вчених кафедр ІНЕМ, інтереси яких вони представляють, про вітчизняні стипендії, премії, гранти, які можуть отримувати молоді вчені і активізували їх для підготовки потрібних документів та вчасного подання цих документів на розгляд.

3. Ухвалили щоб представники кафедр в Бюро секції РМВ ІНЕМ систематизували контактні дані молодих науковців кафедр, інтереси яких вони представляють, і вчасно інформували їх про науково-практичні конференції та інші наукові заходи, які відбуваються в Україні і закордоном, а також про основні рішення РМВ ІНЕМ.

Основні рішення засідання №1 секції РМВ ІНЕМ

(26.09.2012 р.)

1. Ухвалили щоб представники кафедр в Бюро секції РМВ ІНЕМ проінформували молодих вчених всіх кафедр ІНЕМ про порядок проведення та умови конкурсу наукових проектів на здобуття грантів для молодих вчених Національного університету «Львівська політехніка», і забезпечили підготовку для конкурсу хоча б одного проекту від ІНЕМ;

2. Ухвалили затвердити обрання к.е.н., доцента Чубая Володимира Миколайовича на посаду Голови Ради Молодих Вчених ІНЕМ Національного університету «Львівська політехніка».