Порядок денний

Порядок денний засідання №3 РМВ ІНЕМ

(25.12.2014р.)

 1. Звітування про діяльність РМВ ІНЕМ за 2014 р. і розроблення плану діяльності на 2015 р.
 2. Про організацію РМВ ІНЕМ 17-18 квітня 2015 р. Міжнародної науково-практичної конференції «Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи» з нагоди 10-ліття діяльності РМВ ІНЕМ.
 3. Про пропоновані на рівні РМВ університету зміни в структурі РМВ вишу.
 4. Про відзначення молодих науковців ІНЕМ за активну участь у діяльності РМВ ІНЕМ і внесок в її розвиток в 2014 р.
 5. Різне.

Порядок денний засідання №2 РМВ ІНЕМ

(27.10.2014р.)

 1. Про висунення проектів молодих вчених ІНЕМ на здобуття грантів Національного університету «Львівська політехніка» на 2015р.
 2. Про участь в наукових заходах партнерів РМВ ІНЕМ в 2015 р.
 3. Про активізацію роботи РМВ ІНЕМ щодо практичного впровадження результатів наукових досліджень.
 4. Про нові видання РМВ ІНЕМ з серії «Бібліотека молодого вченого».
 5. Про видання проспекту про діяльність РМВ ІНЕМ.
 6. Про активізацію інтернет-форуму РМВ ІНЕМ.
 7. Про допомогу в забезпеченні усім необхідним молодих вчених ІНЕМ, які будуть мобілізовані в ЗСУ, і координацію роботи щодо цього питання;.
 8. Про участь молодих вчених в заходах Товариства «Просвіта» Національного університету «Львівська політехніка».
 9. Про організацію в 2014 р. благодійної акції РМВ ІНЕМ «Святий Миколай живе в кожному з нас».
 10. Різне.

Порядок денний загальних зборів Ради молодих вчених

(27.10.2014 р.)

 1. Звітування про діяльність та досягнення РМВ ІНЕМ від вересня 2012 р. до  вересня 2014 р.
 2. Про висунення делегатів РМВ ІНЕМ на звітно-виборчу конференцію РМВ університету.
 3. Різне.

Порядок денний засідання №1 секції РМВ ІНЕМ

(13.10.2014 р.)

1. Обговорення проекту нового Положення про гранти для молодих вчених Львівської політехніки;

2. Про роботу і нові можливості в рамках договору між РМВ установ, які входять в ННК «ЕКОНОМОСВІТА»;

3. Про проведення в 2015р. І Міжнародної науково-практичної конференції РМВ ІНЕМ, присвяченій 10-літтю від створення РМВ ІНЕМ;

4. Про активізацію використання видання РМВ ІНЕМ «Зарубіжні наукові та навчальні програми».

5. Різне. 

Порядок денний засідання РМВ ІНЕМ

№ 7 від 04.07.2014р.

1. Звіт про результати діяльності РМВ ІНЕМ за період з 01.09.2013р. по 30.06.2014р.;

2. Про реалізацію програми голови РМВ ІНЕМ щодо мотивації активних молодих вчених ІНЕМ;

2. Про стан видання книг з серії «Бібліотека молодого вченого»;

3. Про видання і розповсюдження ІАБ «Перспектива»;

4. Про співпрацю з партнерами РМВ ІНЕМ;

5. Про формування і розсилання по РМВ ВНЗ України інформаційних листів з назвами, обкладинками та анотаціями останніх наукових та навчальних видань молодих вчених ІНЕМ;

6. Про розробку пропозицій щодо удосконалення навчального процесу в університеті;

7. Про участь в парламентських слуханнях присвячених питанням науки та науково-технічної діяльності.

8. Про розробку детальних пропозицій щодо механізму забезпечення житлом молодих вчених, які досягли високих наукових результатів і активно беруть участь в діяльності молодіжних організацій та в розбудові громадянського суспільства в державі.

9. Про розробку пропозицій щодо реформ в Україні, які забезпечать її стрімкий економічний розвиток;

10. Різне.

Порядок денний засідання РМВ ІНЕМ

№ 6 від 05.06.2014р.

1. Про формування постійної групи молодих науковців, які братимуть участь у науково-дослідних проектах, які виконуватимуться на замовлення конкретних підприємств, організацій та установ;

2. Про організацію для молодих вчених семінару, присвяченого питанням здобуття вітчизняних державних грантів, премій та стипендій;

3. Про організацію для молодих вчених семінару, присвяченого питанням публікацій у виданнях, що входять в наукометричні бази;

4. Про наукові та громадські ініціативи молодих вчених різних кафедр ІНЕМ;

5. Про організацію РМВ ІНЕМ Всеукраїнського конкурсу наукових і науково-публіцистичних статей;

6. Про затвердження емблеми РМВ ІНЕМ за результатами проведеного конкурсу;

7. Про залучення меценатів до реалізації проектів РМВ ІНЕМ;

8. Про пошук підприємств, установ, організацій, зацікавлених у впровадженні у їх діяльність результатів наукових досліджень;

9. Про результати роботи тимчасової робочої групи, яка розробляє і узагальнює пропозиції щодо реформування системи освіти і науки в частині що стосується молодих вчених (в т.ч. аспірантів, здобувачів, захисту дисертацій, публікації наукових праць).

10. Різне.

Порядок денний засідання РМВ ІНЕМ

№ 5 від 30.04.2014 р.

1. Про розробку рекомендацій щодо вдосконалення нормативних актів, які стосуються діяльності і стимулювання молодих вчених (доповідає Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М.);

2. Про способи участі молодих вчених РМВ ІНЕМ в розбудові України і її розвитку (доповідає Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М.);

3. Про оновлення інформаційного наповнення інтернет-сайту РМВ ІНЕМ та зміну графіку оновлень на 2014 р. (доповідає асистент каф. ОА  Кулиняк Ю.І.);

4. Про активізацію роботи інтернет-форуму РМВ ІНЕМ (доповідає асистент каф. ОА  Кулиняк Ю.І.);

5. Про результати проведення інтернет-конференції РМВ ІНЕМ (доповідає доцент каф. МО  Кулиняк І.Я.);

6. Про створення тимчасових робочих груп по розробці пропозицій щодо вдосконалення системи освіти і науки України, а також економіки держави (доповідає Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М.);

7. Про створення товариств молодих вчених ІНЕМ за інтересами (наукові дискусії; подорожі тощо) (доповідає Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М.);

8. Про організацію семінару присвяченого питанням обміну досвідом в сфері здобуття грантів і стипендій (доповідає Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М.);

9. Про результати співорганізації науково-практичних конференцій з РМВ ХНЕУ, РМВ ІПРЕЕД НАН України та РМВ інших ВНЗ і наукових установ України (доповідає Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М.);

10. Різне.

Порядок денний засідання №4 секції РМВ ІНЕМ

(29.01.2014 р.)

1. Про проведення конкурсу «Кращий молодий науковець 2013р. Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»;

2. Про створення програмного та організаційного комітету Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення» (11-12 квітня 2014 р.);

3. Про відкриття інтернет-сторінки науково-практичних конференцій РМВ ІНЕМ;

4. Про підтримку ініціатив Товариства «Просвіта»;

5. Різне.

Порядок денний засідання №3 секції РМВ ІНЕМ

 (26.12.2013 р.)

1. Звіт про діяльність секції РМВ ІНЕМ у 2013 р. (доповідає Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М.);

2. Про відзначення молодих вчених, які здійснювали активну та ефективну діяльність в РМВ ІНЕМ у 2013 р. (доповідає Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М.);

3. Доповідь доцента кафедри ЗМД Жежухи В.Й. про основні аспекти виконання наукового проекту, який здобув грант Національного університету «Львівська політехніка» для молодих вчених. (доповідає доцент кафедри ЗМД Жежуха В.Й.);

4. Про результати проведення ІІІ міжнародної наукової конференції «Економіка і менеджмент – 2013» (доповідає доцент кафедри МО Кулиняк І.Я.);

5. Про активізацію участі молодих вчених ІНЕМ в зарубіжних та вітчизняних наукових конкурсах, програмах тощо (доповідає Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М.);

6. Про систематизацію корисної інформації, яка стосується наукової діяльності молодих вчених, а також інформації, яка стосується комплексного розвитку молодих вчених як особистостей (доповідає Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М.);

7. Про створення інтернет-форуму РМВ ІНЕМ (доповідає асистент кафедри ОА Кулиняк Ю.І.);

8. Про видання інформаційного проспекту про діяльність РМВ ІНЕМ (доповідає асистент каф. ОА Кулиняк Ю.І.);

9. Про підсумки акції «Святий Миколай живе у кожному з нас» для дітей з інтернатів (доповідають асистенти кафедри ОА Мельник Н.В. та Гурська О.М.).

10. Про складання плану діяльності РМВ ІНЕМ на 2014 р. (доповідає Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М.);

11. Різне.

Порядок денний засідання №2 секції РМВ ІНЕМ

(18.10.2013 р.)

1. Обговорення та рекомендування до розгляду на засіданні Правління РМВ Національного університету «Львівська політехніка» наукових проектів, підготованих науковцями ІНЕМ на здобуття грантів для молодих вчених Львівської політехніки;

2. Обговорення питань щодо організації і проведення РМВ ІНЕМ в 2014 р. –  Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених;

3. Обговорення питань щодо організації і проведення семінару, присвяченого питанням захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;

4. Про формування груп за інтересами молодих вчених ІНЕМ (наукового дискусійного клубу, «клубу книгоманів»; товариств спортивного спрямування (за різними видами спорту); «клуб мандрівників Україною і світом загалом» та інших);

5. Різне.

Порядок денний засідання №1 секції РМВ ІНЕМ

(05.10.2013 р.)

1. Про питання прийому тез доповідей на Міжнародну наукову конференцію «ЕМ-2013», їх рецензування та інші питання її проведення (доповідає Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М. і Кулиняк І.Я.).

2. Визначення основних проблем з якими зіштовхуються молоді науковці і пошук шляхів їх вирішення (доповідає Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М.).

3. Про систематизацію інформації про вітчизняні інтернет-ресурси, корисні для молодих науковців (доповідає Дзюбіна К.О.).

4. Про систематизацію інформації про зарубіжні інтернет-ресурси, корисні для молодих науковців (доповідає Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М. та Дзюбіна К.О.).

5. Різне.

Порядок денний засідання №9 секції РМВ ІНЕМ

(01.07.2013 р.)

1. Про започаткування серії наукових, методичних та довідкових видань «Бібліотека молодого вченого ІНЕМ» (доповідає Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М.);

2. Про роботу над завданнями РМУ при Держінформнауки України (доповідає Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М.);

3. Про питання організації і проведення НПК «EM-2013» (доповідає Кулиняк І.Я.);

4. Про підведення підсумків роботи молодих вчених за період 26.09.2012-26.06.2013р. і програми Голови РМВ ІНЕМ щодо мотивації науковців, які активно та ефективно працюють над розвитком РМВ ІНЕМ (доповідає Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М.);

5. Різне.

Порядок денний засідання №8 секції РМВ ІНЕМ

(03.06.2013р.)

1. Про систематизацію інформації про можливості отримання молодими науковцями вітчизняних стипендій і премій КМУ, ВРУ, Президента України, грантів тощо та формування бази кандидатур молодих науковців ІНЕМ, які завдяки своїм науковим здобуткам можуть реально претендувати на них у 2014-2015 р. (доповідає Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М. і представники всіх кафедр ІНЕМ в Бюро секції РМВ ІНЕМ);

2. Про систематизацію інформації про можливості отримання молодими науковцями зарубіжних грантів, стипендій тощо та формування бази кандидатур молодих науковців ІНЕМ, які можуть реально претендувати на них у 2014-2015 р. (доповідає Найчук-Хрущ М.Б. і представники всіх кафедр ІНЕМ в Бюро секції РМВ ІНЕМ);

3. Про систематизацію інформації про кафедральні теми НДР, держбюджетні і госпдоговірні теми наукових досліджень в ІНЕМ (доповідає Глинський Н.Ю.);

4. Про систематизацію інформації про вимоги до опублікування статей з економічної тематики у вітчизняних фахових видань (доповідає Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М.);

5. Різне.

Порядок денний засідання №7  секції РМВ ІНЕМ

(15.04.2013 р.)

1. Про розробку рекомендацій щодо вдосконалення положення про конкурс «Кращий молодий науковець року» навчально-наукового інституту Національного університету «Львівська політехніка» та положення «Про гранти для молодих вчених Національного університету «Львівська політехніка» (доповідає Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М. та Кулиняк І.Я., а також всі бажаючі молоді вчені ІНЕМ);

2.  Про організацію і проведення семінару, присвяченого питанням здійснення дисертаційних досліджень аспірантами та здобувачами наукового ступеня кандидата економічних наук, і семінару, присвяченого можливостям молодих науковців ІНЕМ в міжнародному науковому середовищі (доповідає Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М.);

3. Про формування бази інформаційних листів вітчизняних науково-практичних конференцій з економічної тематики, які відбуватимуться в Україні в червні та ІІ півріччі 2013р. (доповідає Жураковська М.Б.);

4. Про участь РМВ ІНЕМ в співорганізації та проведенні ІІІ науково-практичної конференції аспірантів, пошукувачів та магістрів «Облік, аналіз та контроль в системі управління підприємницькими структурами» (доповідає Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М.);

5. Різне.

Порядок денний засідання №секції РМВ ІНЕМ

(31.01.2013 р.)

1. Про визначення основних претендентів на перемогу в конкурсі «Кращий молодий науковець року» Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, і рекомендацію їх кандидатур на розгляд Вченої ради ІНЕМ (доповідає Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М.);

2. Про обговорення регіональної програми інноваційного розвитку Львівської області та стратегії розвитку малого і середнього підприємництва Львівської області до 2020 року. (доповідає Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М.);

3. Про відкриття інформаційних стендів РМВ ІНЕМ в 4 навчальному корпусі Національного університету «Львівська політехніка» (доповідає Кулиняк Ю.І.);

4. Про можливості інтернет-ресурсів наукових спільнот та існуючі інтернет-розсилки цікавої інформації для науковців (доповідає Дзюбіна К.О. та Кулиняк І.Я);

5. Інше.

Порядок денний засідання №5 секції РМВ ІНЕМ

(6.12.2012 р.)

1. Про результати діяльності РМВ ІНЕМ за вересень-грудень 2012р. і вклад в їх досягнення молодих вчених кожної кафедри ІНЕМ (доповідають представники кожної кафедри ІНЕМ, керівники робочих груп та секторів діяльності, Голова РМВ ІНЕМ);

2. Про план діяльності і програму розвитку РМВ ІНЕМ на 2013 р. (доповідає Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М.);

3. Про зарубіжні стипендії, програми наукових досліджень, гранти, які можуть бути цікавими для молодих вчених ІНЕМ (доповідає Найчук-Хрущ М.Б.);

4. Про порядок проведення та умови конкурсу «Кращий молодий науковець року» навчально-наукового інституту Національного університету «Львівська політехніка» (доповідає Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М.);

5. Інше.

Порядок денний засідання №4 секції РМВ ІНЕМ

(24.10.2012 р.)

1. Про затвердження керівників і складу робочих груп за напрямами діяльності РМВ ІНЕМ (доповідає Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М.);

2. Про перелік мотиваційних заходів і механізм їх застосування щодо молодих вчених ІНЕМ, які активно беруть участь в діяльності РМВ ІНЕМ (доповідає Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М.);

3. Про найактуальніші питання, що найчастіше виникають у молодих вчених в процесі вибору теми дисертаційної роботи, її написання та захисту (доповідає Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М.).

4. Інше.

Порядок денний засідання №3 секції РМВ ІНЕМ

(11.10.2012 р.)

1. Про рекомендування до розгляду на засіданні Правління РМВ Національного університету «Львівська політехніка» наукових проектів, підготованих науковцями ІНЕМ на здобуття грантів для молодих вчених Львівської політехніки (доповідає Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М.);

2. Про доцільність створення і порядок наповнення інтернет-сайту Ради молодих вчених ІНЕМ (доповідає Кулиняк Ю.І.);

3. Про доцільність формування і видання інформаційно-аналітичного бюлетеня РМВ ІНЕМ (доповідає Хром’як Н.В.);

4. Інше.

Порядок денний засідання №2 секції РМВ ІНЕМ

(05.10.2012 р.)

1. Про рекомендацію на розгляд директору та Вченій раді ІНЕМ претендентів, з числа молодих вчених, на здобуття премії Львівської обласної державної адміністрації та обласної ради (доповідає Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М.);

2. Про вітчизняні стипендії, премії, гранти, які можуть отримувати молоді вчені ІНЕМ (доповідає Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М.);

3. Про механізм інформування молодих вчених ІНЕМ про наукові заходи в Україні і закордоном, у яких їм варто взяти участь (доповідає Кулиняк Ю.І.);

4. Інше.

Порядок денний засідання №1 секції РМВ ІНЕМ

(26.09.2012 р.)

1. Про порядок проведення та умови конкурсу наукових проектів на здобуття грантів для молодих вчених Національного університету «Львівська політехніка» (доповідає Юринець О.В.);

2. Про вибори нового голови Ради молодих вчених Інституту економіки і менеджменту (доповідає Юринець О.В.);

3. Інше.