Законодавча підстава функціонування рад молодих вчених вишів та наукових установ України

58

В січні 2016 р. набув чинності ЗУ «Про наукову та науково-технічну діяльність». Там, зокрема, є стаття 24 про ради молодих вчених, які згідно неї є колегіальним виборним дорадчим органом, що утворюється для забезпечення захисту прав та інтересів молодих вчених. Ради молодих вчених можуть утворюватися, зокрема, у вищих навчальних закладах та наукових установах України. Також зазначено, що представники ради молодих вчених входять до складу вищого колегіального керівного органу установи у якій створено раду молодих вчених.

Бажаємо успіхів в створенні та розвитку рад молодих вчених у вишах та НДІ, в яких Ви працюєте чи навчаєтесь!

З повагою, Голова РМВ ІНЕМ Чубай Володимир