Враховуйте зміни в нормативних актах, що стосуються виконання дисертаційних досліджень і захисту дисертацій

137

В процесі виконання дисертаційних досліджень і захисту дисертацій, необхідно враховувати зміни, які в останні декілька років достатньо часто відбуваються у відповідних нормативних документах. Зокрема, необхідно враховувати зміни в: Наказі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту «Про затвердження Переліку наукових спеціальностей» від 14.09.2011р. №  1057; Наказі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 17.10.2012р. № 1112 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»; Постанова КМУ «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника» від 24.07.2013 р. № 567

Також, користуючись бюлетенем ВАК України №9-10 за 2011р. (зокрема, містить вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій) необхідно враховувати останні зміни в порядку виконання  дисертаційних досліджень, оформлення і захисту дисертацій тощо. Це ж стосується використання бюлетеня ВАК України №5 зa 2009р. (зокрема, містить перелік і форми документів атестаційної справи здобувача наукового ступеня, вимоги до оформлення списку використаних джерел).

Варто також пам’ятати про зміну порядку подання для публікації повідомлення про захист дисертації.

Підготував Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М.