Вітчизняні гранти

 Вітчизняні гранти, стипендії і премії для молодих науковців

Вид гранту

Термін
подання документів

Розмір

Нормативно-правові
документи або інформаційні повідомлення

Гранти
Президента України
для підтримки наукових досліджень молодих учених

до
20 лютого щорічно

90 000
грн – для докторів наук

75 000
грн. – для докторантів,

60 000
грн. – для кандидатів наук

Указ Президента України
від 24.12.2002

№ 1210/2002

 

Гранти
Президента України для обдарованої молоді

до
1 березня щорічно

Максимальний
розмір кожного гранту не може перевищувати 75 000 грн.

Указ Президента
України  від 02.08.2000 № 945/2000

 

Гранти
Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень

до
20 вересня щорічно

150
000 грн.

Указ Президента України
від 17.06.2009
 № 446/2009

Конкурс
проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок
молодих учених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та
наукових установах, що належать до сфери управління  МОН України

до
20 червня щорічно

500 000
грн.

Наказ
МОН України від 20.05.2016 № 545

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5532-

 

Вітчизняні стипендії та премії

Вид
стипендії чи премії

Термін
подання документів

Розмір

Нормативно-правові
документи

або
інформаційні повідомлення

Перелік
вітчизняних стипендій для молодих вчених

Іменні
стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених

до
1 квітня щорічно

2
тис. грн. щомісяця протягом 1 року

Постанова Верховної Ради
України вiд 16.03.2007 № 774-V

 

Стипендія
Президента України для молодих вчених

до
1 квітня до 1 вересня щорічно

у
розмірі 120 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 2 роки

Постанова Кабінету
міністрів України від 23.08.1994 № 582

 

Стипендія
Кабінету Міністрів України для молодих учених

до
1 квітнядо 1 вересня щорічно

у
розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 2 роки

Постанова Кабінету
Міністрів України вiд16.08.1994 № 560

Наказ Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту від 25.07.2012 №835

Академічна
стипендія Президента України студентам вищих навчальних закладів та
аспірантам

до
15 вересня щорічно

виплачуються
аспірантам у розмірі посадового окладу викладача-стажиста, збільшеного на 25
відсотків

Постанова Кабінету
Міністрів України від 28 жовтня 1994 р. №744

 

Академічна
стипендія Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та
аспірантам

до
10 лютого щорічно

аспірантам
у розмірі посадового окладу викладача-стажиста,
збільшеного на 15 відсотків

Постанова Кабінету
Міністрів України вiд 09.08.2001 № 980

 

Академічна
стипендія імені М.С. Грушевського для студентів та аспірантів вищих
навчальних закладів

Аспірантам
протягом двох тижнів після закінчення екзаменаційної сесії

у
межах коштів, передбачених у загальному фонді кошторисів вищих навчальних
закладів на стипендіальне забезпечення

Постанова Кабінету
Міністрів України вiд 22.02.2006 № 209

 

Перелік
вітчизняних премій для молодих вчених

Премія
Президента України для молодих учених

до
1 березня щорічно

20
000 грн.

Указ Президента України

від 12.06.2000
№ 779/2000

http://www.kdpu-nt.gov.ua/

Премія
Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

до
1 березня щорічно

50 000
грн.

Постанова
Кабінету Міністрів України вiд 21.11.2007 №1333

 

Премія
Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі
фундаментальних і прикладних
досліджень та науково-технічних розробок

до
1 квітня  щорічно

20 000
грн.

Постанова Верховної

Ради України
вiд 16.03.2007 № 775-V

 

Премії
НАН України імені видатних учених України

до
1 листопада щорічно

розмір
премії визначається кожного року Президією НАН України

Постанова
Президії Національної Академії Наук України


206 11.07.2007 р.

http://www.nas.gov.ua

Премії
НАН України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за
кращі наукові роботи

жовтень-грудень
щорічно

розмір
премії визначається кожного року Президією НАН України

Постанова
Президії Національної Академії Наук України


205 11.07.2007 р.