Вітчизняні видавництва наукової літератури з економічної тематики

92

Для молодих науковців ІНЕМ цікавою може бути наукова література таких вітчизняних видавництв як: ВД «ІНЖЕК», Видавництво «Баланс Бізнес Букс», Видавництво О.Капусти, а також багатьох інших.  

Підготував Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М.