ВІТАЄМО УЧАСНИКІВ

56

ВІТАЄМО УЧАСНИКІВ

ІІ МНПІК «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення»

http://www.conf.inem.lviv.ua

(14-15 квітня 2016 р.)

Метою конференції є обмін досвідом між науковцями, представниками бізнесу і органів державної влади щодо питань управління економічними процесами на рівні держави, регіонів і суб’єктів господарювання, встановлення тісніших взаємозв'язків та зміцнення співпраці між радами молодих вчених ВНЗ та НДІ України, обласними РМВ та іншими науковими організаціями і установами для спільного ефективного виконання наукових досліджень у сфері економіки та активного обміну їх результатами.

В межах конференції передбачена конкурсна програма доповідей учасників. На інтернет-форумі https://www.inem.lviv.ua/forum учасники конференції обговорюватимуть порушені проблеми у сфері управління економічними процесами і відбуватиметься наукова дискусія про шляхи їх подолання. За результатами ознайомлення з доповідями та презентаціями, а також враховуючи підсумки наукової дискусії, журі (кандидати і доктори економічних наук з РМВ усієї України) та всі учасники конференції зможуть оцінити наукові праці, подані до участі у конкурсній програмі, за чіткими критеріями. Нагородження передбачатиме вручення грамот, безкоштовне опублікування наукової статті у фаховому віснику та ін.

З повагою, організаційний комітет