Вітаємо переможців конкурсної програми доповідей

56

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСНОЇ ПРОГРАМИ ДОПОВІДЕЙ

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених

«Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення»,

11-12 квітня 2014 р., м. Львів

Виходячи із загальної рейтингової оцінки доповідей, яка ґрунтується на узагальненні результатів голосування на інтернет-форумі Ради молодих вчених ІНЕМ і оцінки журі конкурсної програми, перемогу здобули такі молоді вчені:

Шевчук Сергій Васильович – доповідь “Адміністративна модернізація спрощення системи сплати податків і зборів в Україні”

Мискін Юрій Ігорович – доповідь “Концептуальні засади управління оподаткуванням: характеристика причинно-наслідкових зв’язків”

Головко Лілія Сергіївна – доповідь “Динамічний аналіз макроекономічних показників України в контексті забезпечення сталого розвитку”

Результати оцінювання доповідей конкурсної програми

Переможці конкурсної програми отримають дипломи «За кращу доповідь …», можливість безкоштовно опублікувати наукову статтю у фаховому віснику Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», взяти участь в наступній конференції РМВ ІНЕМ  без сплати організаційного внеску, а також сувенірну продукцію, яка презентує наш ВНЗ та м. Львів.