Вимоги до опублікування статей у зарубіжних наукових журналах

69

Молодий і талановитий науковець ІНЕМ к.е.н., доцент Мрихіна О.Б. виступила з ініціативою систематизувати вимоги до опублікування статей у зарубіжних наукових журналах, які входять в каталоги та бази даних Thomson Reuters, Scopus тощо, оскільки така інформація є дуже актуальною для молодих вчених в умовах сучасних змін вимог щодо опублікування результатів дисертаційних досліджень. Вже на сьогодні вона активно реалізовує цю важливу ініціативу, а також готує інформацію про умови доступу до цих зарубіжних наукових видань через мережу інтернет.

Підготував Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М.