Вдосконалення молодими вченими кафедри ЗМД методичних рекомендацій щодо систем автоматизації бізнес-процесів туристичних підприємств на основі програмних продуктів Корпорації «ПАРУС»

52

В листопаді 2012 р. асистент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності ІНЕМ Дзюбіна Катерина Олегівна пройшла курс навчання і сертифікацію по програмі автоматизації управлінських процесів «ПАРУС-ПІДПРИЄМСТВО 7.40» (модуль «Туристичне агентство»). В результаті навчання молодими вченими розпочато роботу над вдосконаленням методичних рекомендацій та інших навчальних матеріалів щодо систем автоматизації бізнес-процесів туристичних підприємств.

На 2013 р. кафедрою ЗМД заплановано отримання ліцензії від Корпорації «ПАРУС» на право сертифікації в рамках реалізації програми «Корпорація ПАРУС – для навчальних закладів України».