Важливо для здобувачів і аспірантів ІНЕМ

54

Як в процесі вибору теми дисертаційної роботи, так і в процесі її виконання потрібно враховувати паспорт спеціальності за якою буде здійснюватись в подальшому захист дисертації. Крім того перед поданням статті для опублікування у науковий вісник, журнал чи збірник наукових праць, потрібно пересвідчитись чи вони на поточний момент не виключені з переліку наукових фахових видань, у яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт з економічних спеціальностей.