Важливі документи для молодих вчених

48

На сайті Національного університету «Львівська політехніка» розміщено Положення «Про порядок прикріплення та підготовки здобувачів наукового ступеня кандидата наук у Національному університеті «Львівська політехніка», в додатках до якого наведено взірці потрібних здобувачу документів. Також наведено Положення «Про порядок підготовки та складання кандидатських іспитів» та взірці відповідних документів. Крім того систематизовано інформацію, пов’язану із вступом в аспірантуру Національного університету «Львівська політехніка» та навчанням у ній.