Важлива інформація для здобувачів наукового ступеня і аспірантів

48

Необхідно пам’ятати що на інтернет-ресурсах Національного університету «Львівська політехніка» наявний значний обсяг важливої інформації для здобувачів наукового ступеня і аспірантів, зокрема, документи пов’язані з: вступом в аспірантуруприкріпленням здобувачем наукового ступенякандидатськими іспитамипроцесом здійснення дисертаційних досліджень і захистом дисертаціїпрацевлаштуванням у ВНЗ.

Підготував Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М.