Управління корпоративним капіталом (людським, соціальним, фізичним, фінансовим, інтелектуальним), управління сталим розвитком в регіоні та управління туристичними дестинаціями

86
Номер пропозиції ПН-0006
Місце праці (повна назва організації чи установи та місто) Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Посада професор кафедри менеджменту та адміністрування
Науковий ступінь доктор економічних наук
Вчене звання доцент
Наукова галузь у якій здійснює дослідження вчений Економічні науки
Іноземні мови, якими володієте і на якому рівні російська (вільно), англійська (зі словником)
Наукові та прикладні проблеми над вирішенням яких зараз працює вчений та планові чи фактичні результати його НДР, які можна успішно впровадити в діяльність підприємства, використати для вирішення проблем міста, регіону чи країни (конкретизуйте, будь ласка, до 200 слів) управління корпоративним капіталом (людським, соціальним, фізичним, фінансовим, інтелектуальним);
управління сталим розвитком в регіоні;
управління туристичними дестинаціями
Галузь (сфера) можливого впровадження результатів НДР науковця стратегічне управління, корпоративне управління, регіональний розвиток
Стажування за кордоном не стажувалась за кордоном
Успішно впроваджені наукові розробки у діяльність підприємств (конкретизуйте, будь ласка, до 50 слів) -Управління торгівлі, платних послуг та цінової політики Департаменту регіонального економічного розвитку облдержадміністрації Вінницької ОДА -методичні рекомендації щодо розробки напрямів розвитку готельного господарства у Вінницькій обл.та оцінки його ефективності;
-Управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації – методичні рекомендації щодо формування стратегічного управління туризмом у Вінницькому регіоні
– ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат» (Акт про впровадження №21/788/1 від 01.09.2015 р.) – комплексна методика оцінки ефективності використання складових корпоративного капіталу ; методичний підхід до оцінювання організаційного капіталу; методичний підхід до оцінювання ефективності використання людського капіталу
– ПАТ «Концерн Хлібпром» (Акт про впровадження № 3/181 від 01.05.2015 р.) – розробка системи управління структурою капіталу, яка дозволяє визначати напрямки стратегічного розвитку корпоративного капіталу та підходи управління ним з метою формування стійких конкурентних переваг на товарних ринках;
– ПрАТ «Вінницький завод фруктових концентратів і вин» (акт про впровадження № 1/35/2 від 05.06.2015 р) – методологія управління корпоративним капіталом з орієнтацією на ціннісну пропозицію;
-Департамент економічного розвитку Вінницької обласної державної адміністрації ( довідка про впровадження № 2226/1-1 від 01.09.2015 р.) -рекомендації щодо формування системи контролю за діяльністю корпорацій в частині забезпечення дотримання менеджментом і власниками соціальних стандартів врозрізі реалізації концепції сталого розвитку економіки регіону.
Досвід у виконанні держбюджетних тем “ Управління механізмом розвитку готельного бізнесу в регіоні”
№ державної реєстрації 0112U000704
“ Організація механізму розвитку туризму у Вінницькому регіоні ”
№ державної реєстрації 9112U000770
«Формування ефективних систем відтворення основних фондів підприємства харчової промисловості» (державний реєстраційний номер 0111U002082);
«Управління корпоративними ризиками підприємств»
№ державної реєстрації 0114U001854
Досвід роботи в статусі експерта в міжнародних конкурсах чи програмах, а також у вітчизняних експертизах не мала досвіду
Досвід участі у здобутті вітчизняних грантів не брала участі
Досвід участі у здобутті зарубіжних грантів (вкажіть, у яких саме, роки та країни) не брала участі
Основні (не більше 5) вітчизняні та зарубіжні нагороди в сфері науки та освіти (грамоти, дипломи, всеукраїнські чи зарубіжні премії та стипендії тощо) не маю
h-index (Scopus) 1
h-index (Google Scholar) 3