Технічна тематика проектів

62
Прізвище, ім’я, по батькові Ісьєміні Ілля Ігорович
Пошук групи (мета) (пг) для спільних наукових досліджень
Місце праці (повна назва організації чи установи та місто) Українська інженерно-педагогічна академія
Посада Доцент
Науковий ступінь Кандидат технічних наук
Вчене звання немає
Спеціальність (напрям) за якими здійснюються наукові дослідження вченим Піднімально-транспортні машини
Іноземні мови, якими володієте і на якому рівні Англійська (B2), німецька (B2)
Міжнародні грантові чи інші програми, які Вас цікавлять DAAD, Erasmus
Тематика проектів, над якою Ви можете працювати в складі групи Технічна тематика проектів
Ваші навики, знання та досвід, які можете запропонувати для роботи у потенційній групі Досвід співробітництва з закордоанними науковими установами (Магдебрзький університет Otto von Guericke), досвід співробітництва з науково-виробничими підприємствами України в галузі транспортних машин у рамках розробок нових конструкцій заради підвищення безпеки експлуатації.
Наукові та прикладні проблеми, над вирішенням яких Ви зараз працюєте, і планові чи фактичні результати Ваших НДР, що є конкурентоспроможними для цілей, на які орієнтуватиметься потенційна група, і які будуть корисними для вирішення важливих проблем країни, регіону чи світу (конкретизуйте будь ласка, до 200 слів) Підвищення надійності роботи захисних систем транспортних засобів у шляхом удосконалення існуючих і створення нових конструкцій елементів захисних систем.
Галузь (сфера) можливого впровадження результатів науково-дослідної роботи науковця Промисловий транспорт підприємств
Вкажіть 5 основних своїх наукових праць за останніх 5 років (за можливості з активними покликами на їх електронні версії у інтернет-мережі) 1. Дослідження динамічних процесів при гальмуванні мостових кранів пневмогідравлічними буферними пристроями
2. Визначення часу спрацьовування пневмогідравлічного буфера
3. Estimation of verticality deflection angle of load during an overhead crane emergency stop by pneumohydraulic buffers
4. Проведення експериментальних досліджень пневмогідравлічних буферних пристроїв на мостовому крані 5т40
5. Інженерна методика розрахунку пневмогідравлічних буферів мостових кранів
Ваші стажування за кордоном “1. Перебування на стажуванні в Петрошанському університеті (Румунія), 2004 р. (http://www.upet.ro/eng/).
2. Перебування на мовних курсах в Магдебрзькому університеті Otto von Guericke (м. Магдебург, Німеччина) в 2005 р.”
Ваш досвід роботи в статусі експерта в міжнародних конкурсах чи програмах Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України (British Council)
Ваш досвід участі у здобутті зарубіжних грантів (вкажіть, у яких саме, роки та країни) немає досвіду
Поклик на інформацію про Вас на сайті установи чи організації, у якій Ви працюєте http://mot.uipa.edu.ua/?page_id=143&lang=uk
ОRCID ID 0000-0001-7872-8526
ResearcherID немає
Author ІD (Scopus) немає
h-index (Scopus) немає
Профіль в Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=VEyazE4AAAAJ&hl=ru&oi=sra
h-index (Google Scholar) 2
Профіль в ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Illya_Isyemini