Світовий розвиток досліджень з матеріалознавства, вищої технічної школи, історія торгівлі

100
Прізвище, ім’я, по батькові Гутник Марина Валеріївна
Пошук групи (мета) (пг) для спільних наукових досліджень
Місце праці (повна назва організації чи установи та місто) Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, м.Харків”
Посада доцент кафедри історії науки і техніки
Науковий ступінь кандидат історичних наук
Вчене звання доцент
Спеціальність (напрям) за якими здійснюються наукові дослідження вченим 07.00.07-історія науки і техніки
Іноземні мови, якими володієте і на якому рівні англійська В2 (Aptis)
Міжнародні грантові чи інші програми, які Вас цікавлять робота в архівах, інтерв,ювання
Тематика проектів, над якою Ви можете працювати в складі групи світовий розвиток досліджень з матеріалознавства, вищої технічної школи, історія торгівлі
Ваші навики, знання та досвід, які можете запропонувати для роботи у потенційній групі збір та аналіз матералів, підготовка презентацій, написання статей
Наукові та прикладні проблеми, над вирішенням яких Ви зараз працюєте, і планові чи фактичні результати Ваших НДР, що є конкурентоспроможними для цілей, на які орієнтуватиметься потенційна група, і які будуть корисними для вирішення важливих проблем країни, регіону чи світу (конкретизуйте будь ласка, до 200 слів) Cтановлення вищої технічної освіти в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., порівняльний аналіз форм організації та методика наукового пошуку за останні сто років. зараз працюю над феноменом наукових шкіл у вищій технічній школі Слобожанщини, науковий потенціал і форми його розвитку у вищий технічній школі.
Галузь (сфера) можливого впровадження результатів науково-дослідної роботи науковця підручники з історії вищої технічної школи України та світу
Вкажіть 5 основних своїх наукових праць за останніх 5 років (за можливості з активними покликами на їх електронні версії у інтернет-мережі) https://scholar.google.com.ua/citations?user=UR1w0gMAAAAJ&hl=ru&oi=ao
Ваші стажування за кордоном досі не була. відвідувала тренінги, організовані Британською Радою, проте це було в Україні
Ваш досвід роботи в статусі експерта в міжнародних конкурсах чи програмах не маю
Ваш досвід участі у здобутті зарубіжних грантів (вкажіть, у яких саме, роки та країни) планувалося стажування у США, проте я пішла у декретну відпуску (2007 р.)
Поклик на інформацію про Вас на сайті установи чи організації, у якій Ви працюєте http://web.kpi.kharkov.ua/int/golovna/vikladachi/
ОRCID ID 0000-0002-2723-2755
ResearcherID J-7876-2016
Author ІD (Scopus) не маю
h-index (Scopus) не маю, не та галузь знань
Профіль в Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=UR1w0gMAAAAJ&hl=ru&oi=ao
h-index (Google Scholar) 1
Профіль в ResearchGate не маю
Інша важлива інформація (до 30 слів) працюю якісно, маю досвід організаційної роботи