Спорт, фізичне виховання, менеджмент в спорті, державне управління

81
Прізвище, ім’я, по батьковіСаєнко Володимир Григорович
Пошук групи (мета)(пг) для спільних наукових досліджень
Місце праці (повна назва організації чи установи та місто)Харківська державна академія фізичної культури
Посададоцент кафедри олімпійського і професійного спорту
Науковий ступінькандидат наук з фізичного виховання та спорту
Вчене званнядоцент
Спеціальність (напрям) за якими здійснюються наукові дослідження вченимсхідні єдиноборства, менеджмент, карате, спорт, фізичне виховання, силовой спорт, державне управління
Іноземні мови, якими володієте і на якому рівніукраїнська (рідна), російська (рідна), англійська (середнє В1), польська (добре В2)
Міжнародні грантові чи інші програми, які Вас цікавлятьне вказано автором в анкеті
Тематика проектів, над якою Ви можете працювати в складі групиСпорт, фізичне виховання, менеджмент в спорті, державне управління
Ваші навики, знання та досвід, які можете запропонувати для роботи у потенційній групінаукові, аналітичні, вмію користуватися персональним комп’ютером та сучасними IT приладами
Наукові та прикладні проблеми, над вирішенням яких Ви зараз працюєте, і планові чи фактичні результати Ваших НДР, що є конкурентоспроможними для цілей, на які орієнтуватиметься потенційна група, і які будуть корисними для вирішення важливих проблем країни, регіону чи світу (конкретизуйте будь ласка, до 200 слів)теоретико-методичні основи підготовки спортсменів в різних видах східних єдиноборств та силових видах спорту, менеджмент організацій в сфері фізичного виховання та спорту, державного управління
Галузь (сфера) можливого впровадження результатів науково-дослідної роботи науковцяспорт, фізичне виховання, державне управління
Вкажіть 5 основних своїх наукових праць за останніх 5 років (за можливості з активними покликами на їх електронні версії у інтернет-мережі)
  1. Саєнко В. Г. Побудова і контроль тренувального процесу спортсменів в кіокушинкай карате : [монографія] / В. Г. Саєнко ; Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : СПД Рєзніков В. С., 2012. – 404 с.
  2. Саєнко В. Г. Удосконалення людини за системами східних єдиноборств : [монографія] / В. Г. Саєнко ; Бердянський державний педагогічний університет. – Луганськ : СПД Рєзніков В. С., 2011. – 440 с.
  3. Саєнко В. Г. Спортивно-педагогічне вдосконалювання зі східних єдиноборств : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фізичного виховання і спорту] / В. Г. Саєнко ; Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2012. – 432 с.
  4. Саєнко В. Г. Морально-етичні засади підготовки спортсменів в кіокушинкай карате : [монографія] / В. Г. Саєнко ; Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : СПД Рєзніков В. С., 2011. – 356 с.
  5. Саєнко В. Г. Біохімічний аналіз сечі пауерліфтерів високої кваліфікації на тренувальних заняттях та змаганнях / В. Г. Саєнко, О. В. Дубовой, В. В. Дубовой // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – № 2 (30). – С. 155 – 159.
Ваші стажування за кордономПольша 1 рік
Ваш досвід роботи в статусі експерта в міжнародних конкурсах чи програмахнемає
Ваш досвід участі у здобутті зарубіжних грантів (вкажіть, у яких саме, роки та країни)немає
Поклик на інформацію про Вас на сайті установи чи організації, у якій Ви працюєтеhttp://www.kyokushin.lg.ua
ОRCID ID0000-0003-2736-0017
ResearcherIDJ-9099-2016
Author ІD (Scopus)немає
h-index (Scopus)немає
Профіль в Google Scholarhttps://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=yUTdmcoAAAAJ&
h-index (Google Scholar)10
Профіль в ResearchGatehttps://www.researchgate.net/profile/Vladimir_Saenko3