Сформовано пропозиції щодо кандидатур молодих експертів для участі у рецензуванні наукових проектів

57

Сформовано пропозиції щодо кандидатур експертів, з числа молодих учених вищих навчальних закладів і наукових установ України, для участі у рецензуванні наукових проектів, поданих на конкурси для отримання фінансування із державного бюджету.

Для проведення відбору, Радою молодих учених при МОН України  була розроблена анкета, яка, окрім загальної інформації про претендента, містила питання щодо попереднього досвіду експертиз, участі у науково-дослідних і практичних проектах, рівень фахової компетентності (кількість публікацій у базах Scopus чи Web of Science, показник індексу Гірша, закордонні стажування тощо).

Для відбору кандидатів для бази експертів залучались висококваліфіковані фахівці з відповідних галузей, які за розробленими єдиними критеріями провели рейтингування кандидатів.