Програма розвитку РМВ ІНЕМ

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ІНЕМ

1. Формування міцної потужної команди молодих науковців ІНЕМ для ефективного розвитку Ради молодих вчених ІНЕМ та Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» загалом.

2. Налагодження партнерських відносин з Радами молодих вчених інших ВНЗ, наукових установ, обласними та всеукраїнськими об’єднаннями молодих науковців тощо, і здійснення ефективної співпраці, спрямованої на розвиток вітчизняної науки та економічного й духовного поступу України.

3. Активне та ефективне здійснення важливих наукових досліджень, які мають суттєве як теоретичне, так і практичне значення;

4. Активна участь у вітчизняних і зарубіжних наукових конкурсах (в т.ч. на здобуття грантів), програмах, проектах тощо;

5. Активна участь у науково-практичних конференціях, семінарах, форумах в Україні і за кордоном, а також організація цих заходів самостійно та разом з партнерами;

6. Активна міжнародна науково-практична співпраця з вищими навчальними закладами, науковими установами, молодіжними науковими організаціями тощо;

7. Сприяння системному та комплексному розвитку активних талановитих молодих вчених, зокрема через пошук можливостей безкоштовного для них опублікування результатів їх наукових досліджень та ґрунтовної апробації на всеукраїнських і міжнародних науково-практичних заходах, а також залучення зацікавлених суб’єктів господарської діяльності для використання наукових розробок на взаємовигідних умовах;

8. Створення корисних і цікавих для молодих вчених наукових, методичних та довідкових видань РМВ ІНЕМ у серії «Бібліотека молодого вченого ІНЕМ», а також комплексне інформаційне забезпечення молодих вчених з використанням інтернет-сайту РМВ ІНЕМ, інформаційно-аналітичного бюлетеня РМВ ІНЕМ «Перспектива», інформаційних стендів РМВ ІНЕМ та інших засобів;

9. Поглиблення знань молодих науковців про справжню історію України, зміцнення їх патріотичної свідомості, підвищення інтелектуального та культурного рівня для активного і ефективного захисту національних інтересів українського народу, а також участь в благодійних акціях (до свята св. Миколая тощо) для допомоги дітям-сиротам та дітям з особливими потребами тощо, із метою недопущення як їх зневіри у людях та житті, так і черствіння наших сердець;

10. Активна та ефективна співпраця з підприємствами, організаціями, установами для вирішення важливих економічних та інших проблем конкретних суб’єктів діяльності, міста, регіону чи країни загалом.