План діяльності РМВ ІНЕМ

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ  РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ІНЕМ НА 2015 Р.

Місяці

Перелік заходів

Січень

2015 р.

– розроблення інтернет-сторінки Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи», яку організовує РМВ ІНЕМ в 2015 р.;

– формування документації пов’язаної з організацією Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи»;

– оновлення інформаційного наповнення інтернет-сайту РМВ ІНЕМ та затвердження графіку оновлень на 2015 р.;

– інші заходи.

Лютий

2015 р.

– розробка рекомендацій щодо вдосконалення нормативних актів, які стосуються наукової діяльності і стимулювання молодих вчених;

– проведення конкурсу «Кращий молодий науковець 2014р.» Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»;

– інші заходи.

Березень

2015 р.

– участь в круглому столі «Перспективи розвитку молодіжної науки в Україні» (ТНЕУ, м. Тернопіль, 27.03.2015 р.);

– видання проспекту про РМВ ІНЕМ Львівської політехніки з нагоди десятиліття її діяльності;

– інші заходи.

Квітень

2015 р.

– проведення Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи»17-18 квітня 2015 р. в Навчально-науковому інституті економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»;

– участь в співорганізації Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти» (ХНЕУ, м. Харків, 24.04.2015 р.);

– інші заходи.

Травень

2015 р.

– випуск нового науково-довідкового видання Ради молодих вчених ІНЕМ (з серії “Бібліотека молодого вченого ІНЕМ”) про різні аспекти процесу здійснення дисертаційних досліджень і захисту дисертаційних робіт;

– участь в наукових заходах, які проводять партнери РМВ ІНЕМ;

– інші заходи.

Червень

2015 р.

– підведення підсумків роботи молодих вчених за І півріччя 2015 р. і програми Голови РМВ ІНЕМ щодо мотивації науковців, які активно та ефективно працюють над розвитком РМВ ІНЕМ;

– участь в наукових заходах, які проводять партнери РМВ ІНЕМ;

– інші заходи.

Вересень

2015 р.

– організація і проведення семінару, присвяченого питанням участі у вітчизняних конкурсах на здобуття грантів, стипендій, премій для молодих вчених;

– участь в наукових заходах, які проводять партнери РМВ ІНЕМ;

– інші заходи.

Жовтень

2015 р.

– формування організаційного та програмного комітетів ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення», яку проводитиме РМВ ІНЕМ в квітні 2016 р.;

– участь в наукових заходах, які проводять партнери РМВ ІНЕМ;

– інші заходи.

Листопад

2015 р.

– обговорення та рекомендування до розгляду на засіданні Правління РМВ Національного університету «Львівська політехніка» наукових проектів, підготованих науковцями ІНЕМ на здобуття грантів для молодих вчених Львівської політехніки;

– участь в наукових заходах, які проводять партнери РМВ ІНЕМ;

– інші заходи.

Грудень

2015 р.

– підведення підсумків роботи молодих вчених за 2015 р. і програми Голови РМВ ІНЕМ щодо мотивації науковців, які активно та ефективно працюють над розвитком РМВ ІНЕМ;

– затвердження річного звіту Ради молодих вчених ІНЕМ за 2015 р.;

– складання та затвердження плану діяльності РМВ ІНЕМ на 2016 р.;

– інші заходи.

* План може корегуватись та доповнюватись в процесі діяльності.

 

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ  РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ІНЕМ НА 2014 Р.

Місяці

Перелік заходів

Січень

2014 р.

– проведення конкурсу «Кращий молодий науковець 2013р.» Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»;

– оновлення інформаційного наповнення інтернет-сайту РМВ ІНЕМ та затвердження графіку оновлень на 2014 р.

– відкриття інтернет-форуму РМВ ІНЕМ;

– інші заходи.

Лютий

2014 р.

– розробка рекомендацій щодо вдосконалення нормативних актів, які стосуються діяльності і стимулювання молодих вчених;

– відкриття інтернет-сторінки науково-практичних конференцій РМВ ІНЕМ;

– створення програмного та організаційного комітету Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення» (11-12 квітня 2014 р.)

– інші заходи.

Березень

2014 р.

–  створення товариств молодих вчених за інтересами (зокрема за такими  напрямами: наукові дискусії; подорожі Україною; спорт і здоровий спосіб життя; книги тощо);

– видання інформаційно-аналітичного бюлетеня РМВ ІНЕМ “Перспектива” №6;

– участь в наукових заходах, які проводять партнери РМВ ІНЕМ;

– інші заходи.

Квітень

2014 р.

– Організація і проведення Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення» (11-12 квітня 2014 р.)

– організація і проведення семінару, присвяченого обміну досвідом молодих вчених в сфері здобуття вітчизняних і зарубіжних грантів, участі в зарубіжних наукових програмах і програмах стажування;

– участь в наукових заходах, які проводять партнери РМВ ІНЕМ;

– інші заходи.

Травень

2014 р.

– додатковий випуск науково-довідкового видання Ради молодих вчених ІНЕМ (з серії “Бібліотека молодого вченого ІНЕМ”) про різні аспекти процесу здійснення дисертаційних досліджень і захисту дисертаційних робіт;

– видання інформаційно-аналітичного бюлетеня РМВ ІНЕМ “Перспектива” №7;

– участь в наукових заходах, які проводять партнери РМВ ІНЕМ;

– інші заходи.

Червень

2014 р.

– додатковий випуск науково-популярного видання Ради молодих вчених ІНЕМ (з серії “Бібліотека молодого вченого ІНЕМ”) про зарубіжні гранти, стипендії, наукові та навчальні програми, програми стажувань, наукові конкурси для молодих вчених;

– підведення підсумків роботи молодих вчених за І півріччя 2014 р. і програми Голови РМВ ІНЕМ щодо мотивації науковців, які активно та ефективно працюють над розвитком РМВ ІНЕМ;

– участь в наукових заходах, які проводять партнери РМВ ІНЕМ;

– інші заходи.

Вересень

2014 р.

– формування науково-довідкового видання Ради молодих вчених ІНЕМ (з серії “Бібліотека молодого вченого ІНЕМ”) про вітчизняні гранти, стипендії, премії, наукові програми тощо;

– організація і проведення семінару, присвяченого питанням публікацій у вітчизняних виданнях, що входять в наукометричні бази даних, і зарубіжних виданнях;

– участь в наукових заходах, які проводять партнери РМВ ІНЕМ;

– інші заходи.

Жовтень

2014 р.

– створення програмного та організаційного комітету Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених присвяченої 10-річчю від моменту створення РМВ ІНЕМ (квітень 2015 р.);

– видання інформаційно-аналітичного бюлетеня РМВ ІНЕМ “Перспектива” №8;

– участь в наукових заходах, які проводять партнери РМВ ІНЕМ;

– інші заходи.

Листопад

2014 р.

– організація та проведення міжнародної наукової конференції молодих вчених «Економіка і менеджмент – 2014»;

– обговорення та рекомендування до розгляду на засіданні Правління РМВ Національного університету «Львівська політехніка» наукових проектів, підготованих науковцями ІНЕМ на здобуття грантів для молодих вчених Львівської політехніки;

– участь в наукових заходах, які проводять партнери РМВ ІНЕМ;

– інші заходи.

Грудень

2014 р.

– підведення підсумків роботи молодих вчених за 2014 р. і програми Голови РМВ ІНЕМ щодо мотивації науковців, які активно та ефективно працюють над розвитком РМВ ІНЕМ;

– видання інформаційно-аналітичного бюлетеня РМВ ІНЕМ “Перспектива” №9;

– затвердження річного звіту Ради молодих вчених ІНЕМ за 2014 р.;

– складання та затвердження плану діяльності РМВ ІНЕМ на 2015 р.;

– інші заходи.

* План може корегуватись та доповнюватись в процесі діяльності.

 

ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ІНЕМ НА 2013 Р.

Місяць

Перелік заходів

Січень

2013 р.

– проведення конкурсу «Кращий молодий науковець 2012р.» Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»;

– відкриття інформаційних стендів РМВ ІНЕМ;- систематизація інформації про вітчизняні гранти, стипендії, премії, наукові конкурси для молодих вчених;- інші заходи.

Лютий

2013 р.

– формування переліку міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій з економічної тематики, які відбуватимуться в Україні в 2013р. і систематизація інформації про значну їх кількість;

– систематизація інформації про наявні кафедральні теми НДР, держбюджетні і госпдоговірні теми наукових досліджень в ІНЕМ;

– розробка рекомендацій щодо вдосконалення положення про конкурс «Кращий молодий науковець року» навчально-наукового інституту Національного університету «Львівська політехніка» та положення «Про гранти Національного університету «Львівська політехніка» для молодих вчених»;

– інші заходи.

Березень

2013 р.

– участь в організації та проведенні ІІІ науково-практичної конференції аспірантів, пошукувачів та магістрів «Облік, аналіз та контроль в системі управління підприємницькими структурами»;

– систематизація інформації про зарубіжні гранти, стипендії, наукові та навчальні програми, програми стажувань, наукові конкурси для молодих вчених;

– організація і проведення семінару, присвяченого можливостям молодих науковців ІНЕМ в міжнародному науковому середовищі;

– участь в заходах, які проводять партнери РМВ ІНЕМ;

– підведення підсумків роботи молодих вчених за І квартал 2013 р. і програми Голови РМВ ІНЕМ щодо мотивації науковців, які активно та ефективно працюють над розвитком РМВ ІНЕМ;

– інші заходи.

Квітень

2013 р.

– формування бази молодих науковців ІНЕМ, які завдяки своїм науковим здобуткам можуть реально претендувати на отримання стипендій і премій КМУ, ВРУ, Президента України, грантів тощо у 2014 р.;

– участь в заходах, які проводять партнери РМВ ІНЕМ;

– організація і проведення семінару, присвяченого питанням виконання дисертаційних досліджень аспірантами і здобувачами наукового ступеня кандидата економічних наук;

– інші заходи.

Травень

2013 р.

– формування довідника аспіранта і здобувача ІНЕМ та започаткування серії наукових, методичних та довідкових видань «Бібліотека молодого вченого ІНЕМ»;

– участь в заходах, які проводять партнери РМВ ІНЕМ;

– систематизація інформації про вимоги до опублікування статей з економічної тематики у низці вітчизняних фахових видань;

– інші заходи.

Червень

2013 р.

– систематизація інформації про вітчизняні інтернет-ресурси, корисні для молодих науковців ІНЕМ;

– підведення підсумків роботи молодих вчених за ІІ квартал 2013 р. і програми Голови РМВ ІНЕМ щодо мотивації науковців, які активно та ефективно працюють над розвитком РМВ ІНЕМ;

– участь в заходах, які проводять партнери РМВ ІНЕМ;

– інші заходи.

Вересень

2013 р.

– систематизація інформації про вимоги до опублікування статей з економічної тематики у низці зарубіжних видань;

– систематизація інформації про зарубіжні інтернет-ресурси, корисні для молодих науковців ІНЕМ;

– участь в заходах, які проводять партнери РМВ ІНЕМ;

– інші заходи.

Жовтень

2013 р.

– обговорення питань щодо організації і проведення в 2014 р. Всеукраїнської інтернет-конференції молодих вчених РМВ ІНЕМ та в 2015 р. Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених присвяченої 10-річчю від моменту створення РМВ ІНЕМ;

– організація і проведення семінару, присвяченого питанням захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;

– систематизація інформації про вимоги до відкриття, виконання і звітування НДР в розрізі кафедральних тематик, дербюджетних і госпдоговірних тем, вітчизняних і зарубіжних грантів тощо;

– участь в заходах, які проводять партнери РМВ ІНЕМ;

– інші заходи.

Листопад

2013 р.

– участь в організації та проведенні міжнародної наукової конференції молодих вчених «Економіка і менеджмент – 2013»;

– обговорення та рекомендування до розгляду на засіданні Правління РМВ Національного університету «Львівська політехніка» наукових проектів, підготованих науковцями ІНЕМ на здобуття грантів для молодих вчених Львівської політехніки;

– участь в заходах, які проводять партнери РМВ ІНЕМ;

– інші заходи.

Грудень

2013 р.

– підведення підсумків роботи молодих вчених за IV квартал 2013 р. і програми Голови РМВ ІНЕМ щодо мотивації науковців, які активно та ефективно працюють над розвитком РМВ ІНЕМ;

– затвердження річного звіту Ради молодих вчених ІНЕМ за 2013 р.;

– складання та затвердження плану діяльності РМВ ІНЕМ на 2014 р.;

– видання інформаційного проспекту про діяльність РМВ ІНЕМ та напрямки розвитку і співпраці;

– інші заходи.

 

* План може корегуватись та доповнюватись в процесі діяльності.