Історія діяльності РМВ ІНЕМ

ІСТОРІЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

Створення Ради молодих вчених Інституту економіки і менеджменту (ІНЕМ) співпадає із новою епохою у громадському житті українців – 2005 роком. В цей час бажання молодих науковців-економістів активізувати наукову діяльність в Національному університеті «Львівська політехніка» і за його межами дало свій результат, адже вони об’єднались заради спільної мети в межах Ради молодих вчених ІНЕМ, і розпочали свою ефективну діяльність.

До Бюро секції РМВ ІНЕМ на початку її створення увійшли представники від кожної кафедри Інституту економіки і менеджменту: Юринець Оксана Василівна (кафедра менеджменту організацій – МО; Голова РМВ ІНЕМ до червня 2012р.); Іванова О.Б. (кафедра економіки підприємства та інвестицій – ЕПІ); Чорнописька Н.І. (кафедра маркетингу і логістики – МЛ); Олексів І.Б. (кафедра міжнародного менеджменту і підприємництва – ММП); Чубай В.М. (кафедра обліку та аналізу – ОА; з червня 2012р. – в.о. Голови РМВ ІНЕМ, а з вересня 2012р. – Голова РМВ ІНЕМ); Ковальчук М.Б. (кафедра теоретичної та практичної економіки – ТПЕ), Мужеляк М.М. (кафедра фінансів – ФІН).

З того часу і до сьогодні склад РМВ ІНЕМ змінюється, адже особливим критерієм участі є віковий ценз – до 35 років. Так, після Костюк О.С. (впродовж  2010 р. виконувала обов’язки Голови Ради молодих вчених ІНЕМ), від кафедри МЛ в Бюро секції РМВ ІНЕМ з 2010р. входить Глинський Н.Ю. Від кафедри ЕПІ у 2010р. представником стала Кравець А.В., а від кафедри ТПЕ –  Скребець І.В. З жовтня 2012р. в Бюро секції РМВ ІНЕМ кафедру ОА представляє Хром’як Н.В., а також до складу Бюро приєднався представник новоствореної кафедри зовнішньоекономічної і митної діяльності (ЗМД) – Дзюбіна К.О.

У вересні 2012 р. новим Головою Ради молодих вчених Інституту економіки і менеджменту обрано Чубая Володимира Миколайовича, який разом з активними молодими вченими ІНЕМ відразу ж розпочав здійснювати заходи спрямовані на ефективний розвиток РМВ ІНЕМ.

За період з 2005 р. РМВ ІНЕМ була організатором та співорганізатором багатьох міжнародних науково-практичних конференцій (в т.ч. ІІ і ІІІ міжнародних наукових конференцій «Економіка та менеджмент» відповідно 2010р. та 2011р., які відбувались в межах Міжнародного молодіжного фестивалю науки «Litteris Et Artibus», що проходив у Національному університеті «Львівська політехніка»), наукових семінарів та інших наукових заходів. Зокрема, в межах другої міжнародної наукової конференції «Економіка та менеджмент-2011» свої доповіді представили науковці з 15 країн, в тому числі: Німеччини, Польщі, Чехії, Норвегії, Японії, Португалії, Італії, Ірану, Швейцарії, США та інших країн).

Серед молодих вчених РМВ ІНЕМ є Голова РМВ Національного університету «Львівська політехніка», лауреати Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (номінація «За наукові досягнення»), Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок, переможці конкурсу «Кращий молодий науковець Національного університету «Львівська політехніка». Також молоді вчені ІНЕМ нагороджені Грамотами Міністерства освіти і науки України, Грамоти Національного університету «Львівська політехніка» та іншими важливими відзнаками. Серед здобутків молодих науковців ІНЕМ є отримання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених, грантів Національного університету «Львівська політехніка».

Серед молодих вчених РМВ ІНЕМ є завідувачі кафедр, професори, доктори економічних наук, члени Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» та Інституту економіки і менеджменту, члени спеціалізованих вчених рад  тощо.

В жовтні 2012 р. Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М. та молодий науковець кафедри обліку та аналізу Кулиняк Ю.І. розробили структуру інтернет-ресурсу для молодих вчених ІНЕМ. На основі неї Кулиняк Ю.І. створив багатофункціональний інтернет-сайт РМВ ІНЕМ, забезпечує процес його адміністрування та вдосконалення. Цей інтернет-ресурс дав змогу активізувати наукову роботу молодих вчених ІНЕМ та сприяє налагодженню ефективної наукової співпраці з молодими науковцями інших вищих навчальних закладів і наукових установ України та зарубіжжя, а також дає можливість залучити як науковців, так і представників інших сфер діяльності до реалізації масштабних проектів соціально-економічного розвитку, організовувати дискусії вчених щодо найактуальніших проблем наукового та прикладного характеру для пошуку шляхів їх розв’язання, обмінюватись досвідом наукової діяльності тощо.

В листопаді 2012 р. Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М. та молодий науковець кафедри обліку та аналізу Хром’як Н.В. розробили структуру інформаційно-аналітичного бюлетеня РМВ ІНЕМ «Перспектива». Хром’як Н.В. забезпечила його створення, а тепер й процес цікавого й корисного наповнення, залучаючи для цього активних молодих вчених. Метою видання інформаційно-аналітичного бюлетеня РМВ ІНЕМ є оптимізація процесу інформування про гранти для фінансування реалізації наукових проектів та стипендіальні програми для молодих вчених, науково-практичні конференції та семінари тощо, зміни в нормативних актах, що стосуються виконання дисертаційних досліджень і захисту дисертацій, а також обговорення важливих соціально-економічних проблем сьогодення із залученням  молодих вчених усіх кафедр ІНЕМ, інших вищих навчальних закладів України та зарубіжжя тощо.

Головою РМВ ІНЕМ Чубаєм В.М. створено робочі групи за трьома важливими напрямами для забезпечення ефективного комплексного та системного розвитку Ради молодих вчених Інституту економіки і менеджменту. Для вчасного виконання плану діяльності і збалансованої реалізації програми розвитку РМВ ІНЕМ було виділено більше пів сотні піднапрямів за якими активно та якісно працюють координатори з числа молодих вчених всіх кафедр ІНЕМ та всі охочі долучитись до цих піднапрямів, що дало можливість кожному здійснювати свій важливий внесок в розвиток нашої організації.      

Науковці РМВ ІНЕМ систематизують (асист. каф. ОА Мельник Н.В.) інформацію, яка постійно оновлюється, про можливості отримання молодими науковцями вітчизняних державних стипендій, премій, грантів, а також систематизують (доц. каф. ММП Найчук-Хрущ М.Б., доц. каф. ЕПІ Мрихіна О.Б., доц. каф. ФІН Ільчук П.Г.) дані про можливості отримання молодими вченими ІНЕМ зарубіжних грантів, стипендій, участі в міжнародних наукових програмах та різних наукових конкурсах тощо.

Рада молодих вчених ІНЕМ періодично подає на розгляд директору та Вченій раді ІНЕМ претендентів, з числа молодих вчених, на здобуття премії Львівської обласної державної адміністрації та обласної ради, державних стипендій тощо. Крім того бере активну участь у визначенні основних претендентів на перемогу в конкурсі «Кращий молодий науковець року» Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, рекомендує до розгляду на засіданні Правління РМВ Національного університету «Львівська політехніка» наукові проекти, підготовані науковцями ІНЕМ на здобуття грантів для молодих вчених Львівської політехніки тощо. На засіданнях РМВ ІНЕМ також обговорюються важливі питання економічного розвитку регіону, зокрема в ході обговорення було виявлено недоліки регіональної програми інноваційного розвитку Львівської області та стратегії розвитку малого і середнього підприємництва Львівської області, і розроблено низку пропозицій щодо вдосконалення цієї програми і стратегії. Також РМВ ІНЕМ розроблено рекомендації щодо вдосконалення положення про конкурс «Кращий молодий науковець року» навчально-наукового інституту Національного університету «Львівська політехніка» та положення «Про гранти для молодих вчених Національного університету «Львівська політехніка».

Головою РМВ ІНЕМ було систематизовано і розміщено на сайті нашої організації інформацію про десятки інтернет-ресурсів корисних для молодих науковців, а також інформацію про важливі питання, актуальні для аспірантів, докторантів і здобувачів наукового ступеня. Також було відкрито інформаційні стенди РМВ ІНЕМ в 4 навчальному корпусі Національного університету «Львівська політехніка», які оформив молодий науковець кафедри ОА Кулиняк Ю.І.

Голова Ради молодих вчених Інституту економіки і менеджменту Чубай В.М. для молодих науковців, які активно беруть участь в діяльності РМВ ІНЕМ, започаткував програму стимулювання, яка надає їм низку додаткових можливостей, зокрема: опублікування наукових статей на безкоштовній основі у низці фахових видань ВНЗ України; участь у науково-практичних конференціях, які проводяться різними ВНЗ України без сплати організаційного внеску, а також залучення на безоплатній основі до інших наукових заходів, що організовуються як Радами молодих вчених з якими РМВ ІНЕМ має партнерські відносини, так й іншими закладами, установами, організаціями; отримання рекомендацій РМВ ІНЕМ щодо включення активних молодих вчених у склад виконавців конкретних НДР; обмін досвідом та взаємодопомога в організації науково-практичних конференцій, підготовці документів для отримання грантів тощо. Крім того Голова РМВ ІНЕМ як протягом, так і в кінці року подає директору ІНЕМ Кузьміну Олегу Євгеновичу кандитури молодих науковців, які ефективно здійснюють роботу в межах діяльності РМВ ІНЕМ, для нагородження їх дипломами, грамотами тощо.

Молодий вчений крім наявності високого наукового рівня, повинен бути всебічно розвиненою особистістю, багатою духовно і культурно, з чіткою національною і громадянською позицією, глибокими знаннями історії України та високою готовністю відстоювати справжні інтереси українського народу. Зважаючи на це, з жовтня 2012 р. Головою РМВ ІНЕМ найактивнішим молодим науковцям було надано можливість безкоштовного відвідання театрів Львова, філармонії, органного залу тощо. За цей період молоді вчені, які активно працюють в РМВ ІНЕМ, відвідали численні прем’єри вистав, концерти, мистецькі виставки. Також створюються умови для організації екскурсій визначними історичними місцями України за зниженими цінами для активних молодих науковців, придбання наукової та історичної літератури зі значними знижками, тривають перемовини про отримання для РМВ ІНЕМ на пільгових умовах передплат на газети і журнали, які є корисними для формування свідомої позиції молодого українця.

Крім того багато  науковців, що входять в Раду молодих вчених Інституту економіки і менеджменту Львівської політехніки, активно приймають участь в благодійних заходах, пов’язаних зокрема з допомогою в організації свята Святого Миколая для дітей-сиріт та дітей з особливими потребами. Молодий науковець кафедри ОА Мельник Н.В. започаткувала акцію РМВ ІНЕМ «Святий Миколай живе у кожному з нас», яка для нашої організації буде традиційною кожного року. Також молоді науковці ІНЕМ займають активну громадську позицію проти загрозливих для міста і країни дій та проектів. 

РМВ ІНЕМ за сприяння завідувача кафедри обліку та аналізу професора Загороднього Анатолія Григоровича була співорганізатором ІІІ науково-практичної конференції аспірантів, пошукувачів та магістрів «Облік, аналіз та контроль в системі управління підприємницькими структурами», яка проходила в Інституті економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» 21-22 березня 2013р.

На сайті РМВ ІНЕМ систематизовано інформацію про науково-практичні конференції з економічної тематики, які відбуватимуться в Україні (доц. каф. ОА Коваль З.О., аспір. каф. ОА Бойчук Т.М.) та за її межами (асист. каф. МО Кулиняк І.Я., асист. каф. ТПЕ Скребець І. В.), інформацію про вимоги до опублікування статей з економічної тематики у вітчизняних фахових виданнях (аспір. каф. ОА Трофимчук В.Я., аспір. каф. ОА Бойчук А.Б., аспір. каф. ОА Глушко О.В., асист. каф. МО Кулиняк І.Я., доц. каф. ЕПІ Кравець А.В.), а також у зарубіжних виданнях, що входять в наукометричні бази даних (доц. каф. ЕПІ  Мрихіна О.Б.), інформацію про кафедральні теми НДР, держбюджетні і госпдоговірні теми наукових досліджень в ІНЕМ (ст. викладач каф. МЛ  Глинський Н.Ю.).

Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М. та сформований ним авторський колектив, активно працюють над створенням наукових, методичних та довідкових видань в межах започаткованої серії «Бібліотека молодого вченого ІНЕМ», зокрема над написанням довідника аспіранта і здобувача наукового ступеня (для науковців економічних спеціальностей), довідника зарубіжних стипендій, грантів і наукових програм для молодих вчених, які здійснюють наукові дослідження в сфері економіки тощо.

З метою допомоги молодим науковцям Інституту економіки і менеджменту в підвищенні міжнародної мобільності, РМВ ІНЕМ надає їм консультації щодо формування необхідних документів та проходження обов’язкових процедур для безпосередньої участі в наукових конференціях за кордоном, щодо вигідних можливостей підвищення рівня знання іноземних мов (асист. каф. ОА Гурська О.М.). Крім того, здійснюється (асист. каф. ФІН Мужеляк М.М. та аспір. каф. МО Лущак Н.С.) пошук інформації про Ради молодих вчених зарубіжних вищих навчальних закладів, їх об’єднання на рівні країн, міжнародні молодіжні наукові організації для налагодження з ними наукових взаємовідносин. Також активну участь в діяльності РМВ ІНЕМ приймають: доц. каф. ОА Височан О.С., асист. каф. ЗМД Дзюбіна К.О., асист. каф. ОА Рябкова О.В., асист каф. ОА Луцюк І.В., аспір. каф. ОА Гик В.В., аспір. каф. МО Беспалюк Х.М., асист. каф. МО Прийма Л.Р., асист. каф. МО Семін І.Є., аспір. каф. МО Шпак О.Г., асист. каф. ФІН Лопата О.О., аспір. каф. ЕПІ Жураковська М.Б., ст. викладач каф. ФІН Турко В.В. та інші.

Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М. взяв участь в ІІІ засіданні Ради молодих учених при Державному агентстві з питань науки, інновацій та інформатизації України у рамках третього Молодіжного наукового форуму «Стратегія регіонального розвитку молодіжної науки» 23 травня 2013р. в м. Донецьк, а також активно долучається до роботи цієї всеукраїнської організації.

За останні пів року головою РМВ ІНЕМ Чубаєм В.М. було налагоджено партнерські відносини з Радами молодих вчених майже двадцяти національних вищих навчальних закладів сходу, заходу, півночі, центру і півдня України, а також з низкою обласних РМВ та всеукраїнських організацій, оскільки в єдності, спільними зусиллями ми зможемо активізувати розвиток як науки, так і економіки в нашій державі. 

У листопаді 2013 р. в м. Києві на IV засіданні Ради молодих учених при Держінформнауки України, враховуючи активну та ефективну роботу Чубая В.М. над завданнями, які виконує ця всеукраїнська організація, одноголосним рішенням його було включено до постійного складу РМУ при Держінформнауки України.

Ми розпочали формувати силами як науковців Інституту економіки і менеджменту, так і наших партнерів та колег з інших вишів і наукових установ України та зарубіжжя бібліотеку Ради молодих вчених ІНЕМ. До неї входять наукові праці з економічної тематики та видання, які стосуються історичного розвитку України, її культури, боротьби української нації за незалежність своєї держави тощо.

РМВ ІНЕМ активно співпрацює з іншими Радами молодих вчених України. Зокрема восени 2013 р. на розширеному засіданні РМВ ІПРЕЕД Національної академії наук України та Одеської обласної Ради молодих вчених з доповіддю виступав Голова РМВ ІНЕМ Львівської політехніки Чубай В.М. Доповідь стосувалась основних проблем з якими на сьогодні зіштовхуються молоді вчені України в своїй професійній діяльності, і способів вирішення частини цих проблем завдяки ефективній діяльності Рад молодих вчених.

В листопаді 2013 р. РМВ ІНЕМ організовувала ІІІ наукову конференцію «Економіка і менеджмент — 2013» в рамках ІV Міжнародного молодіжного фестивалю науки «Litteris Et Artibus». Новаторські підходи до розв’язання сучасних світових економічних проблем, оригінальні рішення наукового і прикладного характеру та чимало інших цікавих аспектів було висвітлено у доповідях молодих учених.

Серед учасників конференції, крім науковців з України, були вчені з Польщі, Австрії, Росії, Азербайджану. Конференцію відвідали вчені, які вже мають чималий науковий доробок, а також і ті, хто лише стає на цей довгий і нелегкий шлях економічної науки. Усіх їх об’єднало прагнення поліпшити долю як своєї держави, так і сприяти розвитку Європейського простору загалом, бажання поділитися науковими ідеями, обмінятися досвідом та залишити частку свого патріотизму в серцях присутніх.

У грудні 2013р. молодий науковець кафедри ОА Кулиняк Ю.І. розробив інтернет-форум РМВ ІНЕМ, який стане потужним інструментом обміну корисною інформацією, думками і поглядами між молодими науковцями всієї України.

Для більшого згуртування молодих вчених ІНЕМ, інших інститутів Львівської політехніки та наших партнерів-РМВ з інших вишів та наукових установ України, обласних і республіканських РМВ, у січні 2014 р. РМВ ІНЕМ ініціюювала створення товариств науковців, які мають однакові захоплення (напрями: подорожі Україною і за її межами, книги, мистецтво, спорт тощо) або ж зацікавленні в наукових дискусіях на різні теми (комплексного розвитку України в різних сферах, вирішення економічних проблем на макро- і мікрорівні, здобуття зарубіжних грантів тощо).

В січні 2014 р. молодими науковцями ОА Мельник Н.В. та Кулиняком Ю.І. сформовано проспект про діяльність Ради молодих вчених Інституту економіки і менеджменту Львівської політехніки, у якому відображено досягнення нашої організації, проекти, які реалізуємо, програму розвитку РМВ ІНЕМ та багато цікавої інформації про наш шлях реалізації важливих ідей, спрямованих на розвиток альма-матер, Львівської області та України загалом.

 

У лютому 2014 р. молодий науковець кафедри обліку та аналізу Кулиняк Ю.І. розробив окремий інтернет-сайт http://www.conf.inem.lviv.ua для проведення міжнародних науково-практичних конференцій РМВ ІНЕМ. 

Рада молодих учених Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця залучила РМВ ІНЕМ до організації V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Розвиток України очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти» (28 березня 2014 р., м. Харків). Рада молодих вчених Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України запросила Раду молодих вчених ІНЕМ бути співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції  «Перспективи економічної інтеграції: бачення наукової молоді» (24—25 квітня 2014р., м. Одеса). Також РМВ ІНЕМ  була залучена до організації V МНПК «Управління інноваційним процесом в Україні: налагодження взаємодії між учасниками» (22—23 травня 2014 р., м. Львів).

РМВ ІНЕМ й надалі продовжує започатковану 2013 року практику участі в розширених засіданнях РМВ-партнерів, організації науково-практичних конференцій та «круглих столів», проведення опитувань молодих учених з важливих для них питань. Такі спільні заходи сприяють зміцненню співпраці з іншими РМВ, дають змогу обмінюватися позитивним досвідом реалізації різноманітних проектів тощо.

Рада молодих вчених ІНЕМ встановила партнерські відносини з відомими українськими видавництвами, редакціями всеукраїнських газет та інформаційно-аналітичними агенціями, серед видань яких є книги, які варто прочитати кожному національно свідомому українцю. Молоді вчені РМВ ІНЕМ можуть придбати ці видання за суттєво нижчими цінами, ніж у книгарнях.

Рада молодих вчених ІНЕМ 11—12 квітня 2014 р. (м. Львів, http://www.conf.inem.lviv.ua) разом із партнерами проводила Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення». Метою конференції був обмін досвідом управління економічними процесами на рівні держави, регіонів і суб’єктів господарювання, зміцнення співпраці між радами молодих вчених ВНЗ України, обласними РМВ та іншими науковими організаціями і установами для спільного ефективного виконання наукових досліджень у сфері економіки та активного обміну їхніми результатами.

Протягом 2014 р. на сайті РМВ ІНЕМ періодично проводяться нові опитування молодих учених з актуальних для них питань, а в IV навчальному корпусі й надалі оновлюються інформаційні стенди РМВ ІНЕМ.

З кінця 2012 р. Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М. і молодий науковець кафедри обліку та аналізу Мельник Н.В. видали 10 випусків інформаційно-аналітичного бюлетеня для молодих вчених «Перспектива».

У травні 2014 р. РМВ ІНЕМ сформувала тимчасову робочу групу, яка розроблятиме і узагальнюватиме пропозиції щодо реформування системи освіти і науки в частині, що пов’язана з молодими вченими (зокрема аспірантами і здобувачами, захистом, публікаціями) та навчальним процесом, який стосується нас усіх. Крім того, розпочала роботу тимчасова робоча група, яка розроблятиме і узагальнюватиме пропозиції щодо реформування економіки України, а також буде здійснювати моніторинг економічних аспектів, важливих для молодих учених. 

В Раду молодих вчених ІНЕМ входить більш ніж 150 молодих вчених, і щороку їх кількість збільшується, зростають і амбіції у науковій сфері, адже молоді – означає перспективні, ініціативні та наполегливі.

Матеріал підготувала аспірант Марущак О. та асистент кафедри ОА Гурська О.