Концепції розвитку освіти України на період 2015–2025 років.

161

На інтернет-сайті Міністерства освіти і науки України розміщено проект Концепції розвитку освіти України на період 2015–2025 років. В ході  громадського обговорення, автори проекту пропонують висловлювати максимально конкретні пропозиції, формулюючи їх за принципом «як і що треба зробити», утримуючись від загальних фраз. Планується, що після громадського обговорення й доопрацювання проекту експертною групою Концепція стане основою для Дорожньої карти освітньої реформи.

Також на громадське обговорення МОН пропонує проект Стратегії реформування вищої освіти в Україні до 2020 року. Він містить аналіз стану вищої освіти України, основні завдання в реформуванні вищої освіти, детальний план реалізації основних положень Стратегії з чітко визначеними індикаторами, описом очікуваних результатів тощо. Пропозиції, зауваження та відгуки щодо вищезазначеної стратегії можна надсилати на електронну адресу: mon.sovsun@gmail.com.