Розроблення пропозицій з вдосконалення навчального процесу та оптимізації організації наукової діяльності

51

Молоді вчені РМВ ІНЕМ запрошуються до розроблення пропозицій з вдосконалення навчального процесу та оптимізації організації наукової діяльності у виші. Пропозиції надсилайте Голові РМВ ІНЕМ Чубаю В.М. напряму або через представників кафедр в Бюро секції РМВ ІНЕМ до 23.01.2015 р. у формі таблиці з трьома колонками. В 1 колонці зазначайте текст діючої норми, вимоги тощо, які на Вашу думку потребують відміни або корегування; в 2 колонці зазначте чітке формулювання тексту пропонованої Вами зміни (бажано з посиланням на внутрішні документи вишу чи законодавчі акти України, в яких ці зміни мають бути внесенні); в 3 колонці – обґрунтуйте яку користь принесе запропоноване Вами вдосконалення.

Секретар РМВ ІНЕМ Гурська О.М.