Розробка методів синтезу природних та синтетичних біологічно-активних речовин гетероциклічного ряду, а також робота в області custom synthesis.

65
Номер пропозиціїПН-0005
Місце праці (повна назва організації чи установи та місто)Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (м. Дніпро)
ПосадаЗавідувач НДЛ Теоретичних та прикладних проблем хімії кафедри органічної хімії
Науковий ступінькандидат хімічних наук
Вчене званнястарший науковий співробітник
Наукова галузь у якій здійснює дослідження вченийХімічні науки
Іноземні мови, якими володієте і на якому рівніанглійська (pre-intermediate level)
Наукові та прикладні проблеми над вирішенням яких зараз працює вчений та планові чи фактичні результати його НДР, які можна успішно впровадити в діяльність підприємства, використати для вирішення проблем міста, регіону чи країни (конкретизуйте, будь ласка, до 200 слів)Розробка методів синтезу природних та синтетичних біологічно-активних речовин гетероциклічного ряду, а також робота в області custom synthesis. За результатами досліджень опубліковано більше 20 патентів (2007-2016 рр.)
Галузь (сфера) можливого впровадження результатів НДР науковцяфармацевтична хімія, медична та комбінаторна хімія
Стажування за кордономОксфордський університет (Великобританія), 2012-2013 рр.
Успішно впроваджені наукові розробки у діяльність підприємств (конкретизуйте, будь ласка, до 50 слів)не маю
Досвід у виконанні держбюджетних темВ період 2004-2016 рр. був виконавцем/відповідальним виконавцем 7 держбюджетних тем
Досвід роботи в статусі експерта в міжнародних конкурсах чи програмах, а також у вітчизняних експертизахРецензент наукових журналів:
Bull. Dnipropetr. Univ. Series Chemistry
Chin. J. Chem. (impact factor 1.578 in 2014)
Mini-Reviews in Medicinal Chemistry (impact factor 2.903 in 2015)
Досвід участі у здобутті вітчизняних грантівГрант Дніпропетровської ОДА (2015 р.) “”Синтез природного антитромбозного засобу””
Грант Президента України для молодих вчених (2013 р.) “”Нові гетероциклічні сполуки, анельовані або заміщені поліциклічними каркасними фрагментами. Синтез та in vivo активність””
Грант Дніпропетровської ОДА (2013 р.) “”Направлений синтез біологічно важливих гетероциклічних структур на основі промислово доступних дієнів””
Грант МОНУ на закордонне стажування (Оксфордський університет, 2012-2013 рр.)”
Досвід участі у здобутті зарубіжних грантів (вкажіть, у яких саме, роки та країни)Двічі брав участь у конкурсі Fulbright Scholar Program, тема проекту “Development of Novel Transition Metal-Catalyzed Migratory Cycloisomerization Reactions” (2014 р., 2015 р.)
Основні (не більше 5) вітчизняні та зарубіжні нагороди в сфері науки та освіти (грамоти, дипломи, всеукраїнські чи зарубіжні премії та стипендії тощо)“Премія Президента України для молодих вчених (2015 р.)
Стипендія Кабінету Міністрів України (2014 р.)
Кращий молодий вчений року у Дніпропетровській області (2010, 2013 та 2015 р.)
Стипендія Президента України для студентів (2004 р.)
Купа грамот/вітальних листів від ректора ДНУ, Дніпропетровської облдержадміністрації, міністрів МОНУ тощо”
h-index (Scopus)6
h-index (Google Scholar)немає