Роль М1 та М2 макрофагів в діагностиці, патогенезі та лікуванні поширених захворювань людини.

38
Номер пропозиції ПН-0007
Місце праці (повна назва організації чи установи та місто) Українська медична стоматологічна академія
Посада Проректор з наукової роботи
Науковий ступінь доктор медичних наук
Вчене звання професор
Наукова галузь у якій здійснює дослідження вчений Медичні науки
Іноземні мови, якими володієте і на якому рівні англійська В2
Наукові та прикладні проблеми над вирішенням яких зараз працює вчений та планові чи фактичні результати його НДР, які можна успішно впровадити в діяльність підприємства, використати для вирішення проблем міста, регіону чи країни (конкретизуйте, будь ласка, до 200 слів) Роль М1 та М2 макрофагів в діагностиці, патогенезі та лікуванні поширених захворювань людини.
Галузь (сфера) можливого впровадження результатів НДР науковця клінічна медицина, лабораторна дігностика, профілактична медицина
Стажування за кордоном Німецький центр досліджень рака, Університет Лодзі (Польща)
Успішно впроваджені наукові розробки у діяльність підприємств (конкретизуйте, будь ласка, до 50 слів) Діагностикуми для визначення аутоімунної патології, поліпептидні препарати з тваринної сировини
Досвід у виконанні держбюджетних тем Керівник 16 НДР за угодами з МОЗ України, Державним комітетом науки та техніки
Досвід роботи в статусі експерта в міжнародних конкурсах чи програмах, а також у вітчизняних експертизах Член Проблемної комісії МОЗ та АМН України “Клінічна імунологія та алергологія”, член редакційних колегій зарубіжних та вітчизняних видань
Досвід участі у здобутті вітчизняних грантів Грант Президента України
Досвід участі у здобутті зарубіжних грантів (вкажіть, у яких саме, роки та країни) Брав участь у здобутті грантів Ховарда Хьюза, Національного інституту здоров”я (1996-1998). Дослідницька стипендія Європейської Академії алергії та клінічної імунології (2001).
Основні (не більше 5) вітчизняні та зарубіжні нагороди в сфері науки та освіти (грамоти, дипломи, всеукраїнські чи зарубіжні премії та стипендії тощо) Заслужений діяч науки та техніки України
h-index (Scopus) 2
h-index (Google Scholar) 12