РМВ ІНЕМ запрошує молодих науковців України за круглий стіл

56

Рада молодих вчених Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» 15 квітня 2016 р. з 11.00 до 14.00 в ауд. 209-А ІV навчального корпусу проводить круглий стіл у межах ІІ МНПІК «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення». Круглий стіл, присвячений актуальним питанням опублікування статей у виданнях, що входять в міжнародні наукометричні бази даних, а також різним аспектам вивчення англійської мови та підтвердження рівня володіння нею, підготовки наукових проектів та супровідної документації для здобуття зарубіжних грантів тощо.

Інформаційний лист

З повагою, організаційний комітет