Рейтингування наукових журналів України

46

На інтернет-сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського розміщено інформацію про присутність та рейтингові показники наукових журналів України в міжнародних каталогах та наукометричних базах даних (Web of Science корпорації Thomson Reuters; SciVerse Scopus корпорації Elsevier; ІАС «Російський індекс наукового цитування»; «Index Copernicus»). Також на цьому сайті  наведено інформацію про рейтингування наукових журналів України згідно даних Google Scholar за 2007-2011 роки.

Крім того, для молодих науковців цікавою буде стаття Д. Солов’яненка «Політика індексації видань у наукометричних базах даних Web of Science та SciVerse Scopus».

Підготував Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М.