Прогнозування цін на фінансові активи, аномалії на фондових ринках України та світу, розробка торгових стратегій, біржові спекуляції, технічний та фундаментальній аналіз

136
Номер пропозиції ПН-0003
Місце праці (повна назва організації чи установи та місто) Навчально-науковий інститут бізнес-технологій “УАБС” Сумського Державного Університету
Посада професор кафедри міжнародної економіки
Науковий ступінь доктор економічних наук
Вчене звання доцент
Наукова галузь у якій здійснює дослідження вчений Економічні науки
Іноземні мови, якими володієте і на якому рівні англійська (upper intermidiate), російська (вільно), німецька (базовий)
Наукові та прикладні проблеми над вирішенням яких зараз працює вчений та планові чи фактичні результати його НДР, які можна успішно впровадити в діяльність підприємства, використати для вирішення проблем міста, регіону чи країни (конкретизуйте, будь ласка, до 200 слів) Прогнозування цін на фінансові активи, аномалії на фондових ринках України та світу, розробка торгових стратегій, біржові спекуляції, технічний та фундаментальній аналіз
Галузь (сфера) можливого впровадження результатів НДР науковця інвестиційна сфера (інвестиційні компанії, біржі, фінансові посередники)
Стажування за кордоном червень 2012: University of Applied Sciences, Kufstein Tirol (Austria), Lecturer (Lecturer of “Trends in International finance”)
Успішно впроваджені наукові розробки у діяльність підприємств (конкретизуйте, будь ласка, до 50 слів) Розвиток механізму функціонування банківської системи України під впливом іноземного капіталу” (номер державної реєстрації 0107U0123112)

Сучасні технології фінансово-банківської діяльності” (номер державної реєстрації 0102U006965)

Формування страхового ринку України в контексті сталого розвитку” (номер державної реєстрації 0107U01213)

Реформування фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів” (номер державної реєстрації 0109U006782)

Розвиток наукових підходів до розробки правила монетарної політики для економіки України” (тема виконувалась відповідно до Єдиного тематичного плану наукових досліджень Національного банку України на 2014 рік).

Досвід у виконанні держбюджетних тем Розвиток наукових підходів до розробки правила монетарної політики для економіки України” (тема виконувалась відповідно до Єдиного тематичного плану наукових досліджень Національного банку України на 2014 рік).
Досвід роботи в статусі експерта в міжнародних конкурсах чи програмах, а також у вітчизняних експертизах “eviewer in “Economic Modelling”
Reviewer in “Computational economics”
Reviewer in “Investment analysts journal”
Reviewer in “International Review of Applied Economics”
Досвід участі у здобутті вітчизняних грантів немає
Досвід участі у здобутті зарубіжних грантів (вкажіть, у яких саме, роки та країни) немає
Основні (не більше 5) вітчизняні та зарубіжні нагороди в сфері науки та освіти (грамоти, дипломи, всеукраїнські чи зарубіжні премії та стипендії тощо) 2013 Ukrainian Academy of Banking of the National bank of Ukraine, Sumy, Ukraine
Award for significant contribution to scientific work
2012 Sumy Region State Administration, Sumy, Ukraine
Award for significant contribution to scientific and methodological
work and carrying out scientific assistance to students
2003-2004 Personal scholarship of bank “Aval”
2003-2004 Personal scholarship of the National bank of Ukraine
1999-2004 Scholarship of Ukrainian Academy of Banking, Sumy, Ukraine
h-index (Scopus) 1
h-index (Google Scholar) 9