Прогнозування цін на фінансові активи, аномалії на фінансових ринках, міжнародні фінанси, фондові ринки, інвестиції

102
Прізвище, ім’я, по батькові Пластун Олексій Леонідович
Пошук групи (мета) (пг) для спільних наукових досліджень
Місце праці (повна назва організації чи установи та місто) Навчально-науковий інститут бізнес-технологій “УАБС ” Сумського державного університету
Посада професор
Науковий ступінь доктор економічних наук
Вчене звання доцент
Спеціальність (напрям) за якими здійснюються наукові дослідження вченим Фінанси
Іноземні мови, якими володієте і на якому рівні англійська (upper intermidiate), російська (вільно), німецьа (базовий)
Міжнародні грантові чи інші програми, які Вас цікавлять Наукові дослідження
Тематика проектів, над якою Ви можете працювати в складі групи Прогнозування цін на фінансові активи, аномалії на фінансових ринках, міжнародні фінанси, фондові ринки, інвестиції
Ваші навики, знання та досвід, які можете запропонувати для роботи у потенційній групі Розробка моделей та їх обрахунок з інтерпретацією отриманих результатів, аналіз західних літературних джерел, написання тексту наукових робіт
Наукові та прикладні проблеми, над вирішенням яких Ви зараз працюєте, і планові чи фактичні результати Ваших НДР, що є конкурентоспроможними для цілей, на які орієнтуватиметься потенційна група, і які будуть корисними для вирішення важливих проблем країни, регіону чи світу (конкретизуйте будь ласка, до 200 слів) прогнозування цін на фінансові активи, аномалії на фінансових ринках, міжнародні фінанси, фондові ринки, інвестиції
Галузь (сфера) можливого впровадження результатів науково-дослідної роботи науковця фінансово-інвестиційна сфера
Вкажіть 5 основних своїх наукових праць за останніх 5 років (за можливості з активними покликами на їх електронні версії у інтернет-мережі) 1. Caporale, GuglielmoMaria and Gil-Alana, Luis and Plastun, Alex (2016), Searching for inefficiencies in exchange rate dynamics. Computational Economics.
2. Caporale, GuglielmoMaria and Gil-Alana, Luis and Plastun, Alex and Makarenko, Inna, (2016), Intraday Anomalies and Market Efficiency: A Trading Robot Analysis. Computational Economics. February 2016, Volume 47, Issue 2, pp 275-295
3. Caporale, GuglielmoMaria and Gil-Alana, Luis and Plastun, Alex and Makarenko, Inna, (2016), Long memory in the Ukrainian stock market and financial crises. Journal of Economics and Finance. April 2016, Volume 40, Issue 2, pp 235-257
4. Mynhardt, Ronald Henry, Plastun Alexey The Overreaction Hypothesis: The case of Ukrainian stock market / Ronald Henry Mynhardt, Alexey Plastun // Corporate Ownership and Control Volume 11, Issue 1, Fall 2013 (continued 4). – p. 406-423
5. Прогнозування фінансових ринків: сучасні концепції та нові підходи: монографія / О.Л. Пластун. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2014. – 401 с. 
Ваші стажування за кордоном “June 2012 University of Applied Sciences, Kufstein Tirol (Austria), Lecturer (Lecturer of “Trends in International finance”)”
Ваш досвід роботи в статусі експерта в міжнародних конкурсах чи програмах “Reviewer in “Economic Modelling”
“Reviewer in “Computational economics”
“Reviewer in “Investment analysts journal”
“Reviewer in “International Review of Applied Economics”
Ваш досвід участі у здобутті зарубіжних грантів (вкажіть, у яких саме, роки та країни) немає
Поклик на інформацію про Вас на сайті установи чи організації, у якій Ви працюєте http://buchuchet.uabs.sumdu.edu.ua
ОRCID ID 0000-0001-8208-7135
ResearcherID L-7631-2014
Author ІD (Scopus) 55923741400
h-index (Scopus) 1
Профіль в Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=8kPwCfAAAAAJ&hl=uk
h-index (Google Scholar) 9
Профіль в ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Alex_Plastun
Інша важлива інформація (до 30 слів) досвід практичної роботи (трейдинг, розробка і тестування торгових стратегій) на міжнародних фінансових ринках більше 10 років