Проблеми антикризового управління підприємствами, фінансової реструктуризації енергопостачальних компаній України задля пошуку можливостей підвищення їх фінансової результативності та зростання ринкової вартості, управління грошовими потоками підприємств, їх планування та контроль, дослідження можливості залучення капіталу вітчизняними підприємствами на фінансовому ринку України та Європи за допомогою емісії цінних паперів. 

98
Номер пропозиції ПН-0002
Місце праці (повна назва організації чи установи та місто) кафедра фінансів і кредиту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Посада асистент/аспірант кафедри фінансів і кредиту ЧНУ ім.Ю.Федьковича
Науковий ступінь немає
Вчене звання немає
Наукова галузь у якій здійснює дослідження вчений Економічні науки
Іноземні мови, якими володієте і на якому рівні англійська на достатньому рівні
Наукові та прикладні проблеми над вирішенням яких зараз працює вчений та планові чи фактичні результати його НДР, які можна успішно впровадити в діяльність підприємства, використати для вирішення проблем міста, регіону чи країни (конкретизуйте, будь ласка, до 200 слів) Досліджувалась проблематика антикризового управління підприємствами, є успішні приклади реалізації планів фінансової санації та виходу підприємств з процедури банкрутства та їх фінансового оздоровлення. Досліджується проблематика фінансової реструктуризації енергопостачальних компаній України задля пошуку можливостей підвищення їх фінансової результативності та зростання ринкової вартості. Досліджується проблематика управління грошовими потоками підприємств, їх планування та контролю. Досліджується проблематика функціонування вітчизняного фондового ринку України. Вивчаються можливості залучення капіталу вітчизняними підприємствами на фінансовому ринку України та Європи за допомогою емісії цінних паперів.
Галузь (сфера) можливого впровадження результатів НДР науковця фінансово-господарська діяльність суб’єктів гоподарювання, планові документи соціально-економічного розвитку територій.
Стажування за кордоном участь у міжнародних конференціях у Литві та Франції з відповідними сертифікатами
Успішно впроваджені наукові розробки у діяльність підприємств (конкретизуйте, будь ласка, до 50 слів) на індивідуальних договірних умовах виконувалась розробка планів фінансової санації для підприємств
Досвід у виконанні держбюджетних тем участі у виконанні держбюджетних тем не брав
Досвід роботи в статусі експерта в міжнародних конкурсах чи програмах, а також у вітчизняних експертизах немає
Досвід участі у здобутті вітчизняних грантів немає
Досвід участі у здобутті зарубіжних грантів (вкажіть, у яких саме, роки та країни) немає
Основні (не більше 5) вітчизняні та зарубіжні нагороди в сфері науки та освіти (грамоти, дипломи, всеукраїнські чи зарубіжні премії та стипендії тощо) В студентські роки 3 місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності фінанси
h-index (Scopus) немає
h-index (Google Scholar) немає