Присвоєння вчених звань доцента та професора

146

В процесі підготовки і подання документів для присвоєння вчених звань необхідно враховувати зміни, які відбуваються, зокрема в Постанові КМУ №1149 «Про затвердження Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента» від 27 грудня 2008 р.

Підготував Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М.