Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки в Україні

222

Варто враховувати, що отримані документи від претендентів на різні державні стипендії, премії, гранти, організатори конкурсів оцінюють на відповідність наукових досліджень претендента перспективним напрямам розвитку науки і техніки в Україні, і зокрема для цього використовують: Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11.07.2001р. №2623-III; – Постанову Кабінету міністрів України «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року» від 07.09.2011р. №; Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ» від 07.06.2011р. №535.

Підготував Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М.