Підгрунтя для перемог в наукових конкурсах

49

Можливість перемоги у конкурсних відборах для отримання грантів, державних премій і стипендій для молодих вчених, а також для отримання зарубіжних грантів та стипендій суттєво залежить від рівня наукових досягнень молодих науковців. А вони в свою чергу залежать від активності участі у вітчизняних та зарубіжних науково-практичних конференціях, частоти опублікування наукових статей у провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях, ґрунтовності написання одноосібних та участі в написанні колективних наукових монографій, ефективності виконання НДР в межах кафедральних, держбюджетних та госпдоговірних тем тощо. Читайте також новини на інтернет-сайті Ради молодих вчених Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» для того щоб не пропустити важливих для молодого ученого наукових заходів в Україні та за кордоном.

Підготував Голова РМВ ІНЕМ Чубай В.М.