Партнери

Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України

Рада молодих учених при Державному агентстві з питань науки, інновацій та інформатизації України

Рада молодих вчених Дніпропетровської області

Донецька обласна рада молодих учених

Харківська обласна рада молодих вчених і спеціалістів

Одеська обласна Рада молодих вчених

Рада молодих вчених ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

Рада молодих вчених Тернопільського національного економічного університету

Рада молодих вчених Харківського національного економічного університету

Рада молодих вчених та спеціалістів Східноєвропейського національного університету ім. Л. Українки

Рада молодих вчених Національного університету ДПС України

Рада молодих учених Інституту економіки та бізнесу Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка

Рада молодих вчених Сумського національного аграрного університету

Рада молодих вчених Національного університету водного господарства та природокористування

Рада молодих учених Донецького національного університету

Рада молодих вчених Донецького національного технічного університету

Рада молодих вчених Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського

Рада молодих вчених Одеського національного економічного університету

Рада молодих вчених Криму

Рада молодих вчених факультету управління Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського

Рада молодих вчених Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

Рада молодих вчених Черкаського державного технологічного університету

Рада молодих вчених ІПРЕЕД Національної академії наук України 

Рада з НДР студентів, аспірантів і молодих вчених Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника

Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича

Рада молодих вчених Інституту регіональних досліджень НАН України

Рада молодих вчених Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Рада молодих вчених Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Рада молодих вчених Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Українського дердавного університету фінансів та міжнародної торгівлі

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Київського національного торгівельно-економічного університету


Львівський державний центр науки, інновацій та інформатизації


Всеукраїнська газета «День»

Видавництво «Смолоскип»

Видавництво «КЛІО»