Отримання та дослідження властивостей наноматеріалів та їх використання у альтернативній енергетиці

185
Прізвище, ім’я, по батьковіСичікова Яна Олександрівна
Формування групи (мета)(фг) для спільних наукових досліджень
Місце праці (повна назва організації чи установи та місто)Бердянський державний педагогічний університет, Бердянськ
Посададоцент кафедри професійної освіти
Науковий ступінькандидат фізико-математичних наук
Вчене званнядоцент
Спеціальність (напрям) за якими здійснюються наукові дослідження вченимнанотехнології, напівпровідники, альтернативна енергетика
Іноземні мови, якими володієте і на якому рівніанглійська (зі словником)
Міжнародні грантові чи інші програми, на які буде зорієнтована майбутня група науковцівПрограма ЄС Горизонт 2020, DAAD, Erasmus
Тематика проектів, на яку буде зорієнтована групаотримання та дослідження властивостей наноматеріалів, використання наноматеріалів у альтернативній енергетиці
Орієнтовний склад групи (кількість осіб)6-7
З якими навиками ще потрібні наукові для кінцевого формування групифізик-теоретик, енергетик, хімік, інженер-нанотехнолог, бажаним є знання англійської мови
Перелік завдань для потенційних учасників групирозробка теоретичної моделі формування наноструктур на поверхні напівпровідників, створення прототипу сонячної батареї на основі наноструктур, проведення дослідження хімічного складу наноструктур та впливу їх на екологію, пошук грантів та оформлення заявок, пошук партнерів
Завдання, що бере на себе потенційний керівник групи і досвід, навики та досягнення в здобутті зарубіжних грантів, якими він володієпошук грантів та оформлення заявок, пошук партнерів, вибір тематики дослідження, постановка цілей та задач, керівництво проектом.
Багаторазово брала участь та перемагала у числених міжнародних та вітчизняних конкурсах. Керівник держбюджетної теми “Наноструктуровані напівпровідники для енергоефективних екологічно безпечних технологій, що підвищують рівень енергозбереження та екологічної безпеки урбосистеми”, лауреат премії Фонду президента України Л.Кучми “Україна”, фіналіст конкурсу інноваційних проектів “Sykorsky Challenge”, переможець міжнародних конкурсів Наукових фотографій та ін.
Наукові та прикладні проблеми над вирішенням яких зараз працює потенційний керівник робочої групи та планові чи фактичні результати НДР, що є конкурентоспроможними для цілей, на які орієнтуватиметься група, і які будуть корисними для вирішення важливих наукових завдань або проблем країни, регіону чи світу (конкретизуйте будь ласка, до 200 слів)напрацювання комплексу заходів щодо встановлення взаємозв’язку між фізичними характеристиками та морфологічними властивостями наноструктур, сформованих на підкладках монокристалічних напівпровідників, теоретичне обґрунтування доцільності використання отриманих наноструктур як матеріалів для фотоелектричних пристроїв отримання та накопичення енергії, розроблення основ системи забезпечення екологічної безпеки та енергоефективності держави
Галузь (сфера) можливого впровадження результатів науково-дослідної роботи науковцяенергетика, оптоелектроніка, нанотехнології у різних сферах, наноарт, екологічна безпека
5 основних наукових праць за останніх 5 років1. Suchikova Y.A. Synthesis of indium nitride epitaxial layers on a substrate of porous indium phosphide / Y.A. Suchikova // Journal of Nano- and Electronic Physics. – 2015. – Vol. 7, Is.3. – pp. 03017-1 – 03017-3
2. Sychikova Ya.A. Dependence of the threshold voltage in indium-phosphide pore formation on the electrolyte composition / Ya.A. Sychikova, V.V. Kidalov, G.A. Sukach // Poverkhnost’. Rentgenovskie, Sinkhrotronnye i Neitronnye Issledovaniya. – 2013. – No. 7. – pp. 25–30.
3. Сичікова Я.О. Фізико-технологічні засади отримання та аналізу властивостей поруватих шарів фосфіду індію: [монографія] / Я.О. Сичікова,–Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 140 с.
4. Suchikova Y. Porous Indium Phosphide: Preparation and Properties / Handbook of Nanoelectrochemistry: Electrochemical Synthesis Methods, Properties and Characterization Techniques. – Springer International Publishing, 2015. – 1452 р./ Р. 201-220.
5. Сычикова Я.А. Пористый фосфид индия: технологии получения и исследования свойств / Я.А. Сычикова // LAP LAMBERT Academic Publishing. – 2015. – 300 с.
Стажування за кордономУ 2012 році успішно пройшла навчання за програмою тренінгу «Розвиток інноваційного бізнесу» та отримала Сертифікат (серія ТР № 3207НМК «ІПО»).
У 2013 році пройшла навчання за програмою тренінгу «Залучення потенційних інвесторів» та отримала сертифікат (Certificate Development of Innovative Business (Traiding and Methodical Complex “Institute for Continuing Education”))
Досвід роботи в статусі експерта в міжнародних конкурсах чи програмахексперт конкурсу наукових проектів/розробок молодих учених
Досвід участі у здобутті зарубіжних грантів (вкажіть, у яких саме, роки та країни)спільний конкурс (Ф-73) науково-дослідних проектів
Державного фонду фундаментальних досліджень і
Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень (ще триває)
Поклик на інформацію про Вас на сайті установи чи організації, у якій Ви працюєтеhttp://bdpu.org/Sichikova.html
ОRCID ID0000-0003-4537-966X
ResearcherIDH-9478-2016
Author ІD (Scopus)https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36523907500
h-index (Scopus)1
Профіль в Google Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=0QgdMHYAAAAJ&hl=ru
h-index (Google Scholar)3
Профіль в ResearchGatehttps://www.researchgate.net/profile/Yana_Suchikova