Видавничі проекти та зв’язки з громадськістю РМВ ІНЕМ

Керівник сектору видавничих проектів та зв’язків з громадськістю РМВ ІНЕМ –

Мельник Наталія Володимирівна

Завдання в межах сектору

Координатор

1

Формування і видання інформаційно-аналітичного бюлетеня  РМВ ІНЕМ, формування проспекту про РМВ ІНЕМ та координація наповнення стендів на 3 поверсі 4 корпусу, формування статей та повідомлень в засоби масової інформації про РМВ ІНЕМ, координування підготовки і видання брошур та інших видань РМВ ІНЕМ, формування інформаційної бази по процедурі реєстрації та організації роботи всеукраїнської газети РМВ ІНЕМ тощо.

Мельник Н. (ОА)

2

Забезпечення зв’язків РМВ ІНЕМ з громадськістю та формулювання відповідей на листи і запити підрозділів університету чи зовнішніх офіційних інституцій щодо діяльності РМВ ІНЕМ.

Гурська О. (ОА)

3

Організація оформлення і підписання документації, пов’язаної з  поліграфічними послугами в межах видавничих проектів РМВ ІНЕМ (виданням брошур, проспектів, бюлетеня, плакатів на стенди тощо), а також забезпечення робіт з комп’ютерної верстки та макетування бюлетеня, брошур тощо.

Луцюк І. (ОА)

4

Проведення інтерв’ю з видатними особистостями тощо, написання про них статей, виконання обов’язків фотокореспондента і дизайнера видавничих та інших проектів тощо

Мельник Н. (ОА)

5

Журналіст та фотокореспондент ІАБ «Перспектива»

Познякова О. (ФІН)

6

Дослідження законодавства, пов’язаного з реєстрацією і діяльністю засобів масової інформації і вимог яким вони мають відповідати, підготовка документації та проходження етапів з реєстрації ІАБ «Перспектива» як всеукраїнської газети.

Бойчук А. (ОА)

7

Підготовка матеріалів до рубрики «Горджусь, що я українець»

Мельник Н. (ОА)

8

Оформлення документації пов’язаної з виданням книг із серії «Бібліотека молодого вченого РМВ ІНЕМ»

Рябкова О. (ОА)