Організація та фінансове забезпечення наукових та інших заходів РМВ ІНЕМ

Керівник робочої групи РМВ ІНЕМ за напрямом «Організація та фінансове забезпечення наукових та інших заходів РМВ ІНЕМ»: к.е.н. Кулиняк Ігор Ярославович

Завдання в межах піднапрямів (підгруп)

Координатор піднапряму (підгрупи)

1

Організація МНП конференції «ЕМ-2013», зокрема оформлення і підписання всіх документів, пов’язаних з початком її проведення (збирання матеріалів тез і статей, організування рецензування, прийом оплати, виконання робіт пов’язаних з формуванням і виданням збірників тез), самим проведенням та звітуванням про неї.

Кулиняк І. (МО)

2

Організаційне забезпечення семінарів і зустрічей з видатними вітчизняними науковцями та практиками  в сфері економіки

Швецова М. (ТПЕ)

3

Організаційне забезпечення реалізації спільних проектів і програм тільки кафедрами ІНЕМ або разом з іншими РМВ, установами, організаціями (зокрема, організація співучасті РМВ ІНЕМ у форумах, симпозіумах, конференціях і участі в них молодих вчених ІНЕМ тощо); підготовка детальних планів заходів на рік і складання детальної програми цих заходів (з вказанням дат, учасників, планових пунктів витрат та надходжень,….); організація інтернет-конференцій та інших конференцій РМВ ІНЕМ; організація забирання з видавництва опублікованих видань і передача їх відповідним особам (в т.ч. розповсюдження бюлетеня РМВ ІНЕМ); формування і підписання необхідної документації під ці заходи (наказів, витягів, обгрунтувань, заявок тощо); відслідковування наукових та інших важливих заходів де РМВ ІНЕМ могла б взяти участь як співорганізатор, партнер або учасник (зокрема формування відповідної деталізованої інформаційної бази цих заходів в розрізі фактичних і планових)

Кулиняк І. (МО)

4

Організація фестивалю науки і освіти в Палаці мистецтв разом з ЛМР і ЛОДА з метою презентації спеціальностей в розрізі кафедр для майбутніх абітурієнтів

Доскуч Л. (МО)

5

Організація поїздок молодих вчених на екскурсії по Україні чи за її межі, організація відвідування культурно-мистецьких заходів в м. Львові та Україні (вистави, концерти, виставки, фестивалі, зустрічі тощо) для всебічного розвитку молодих вчених, організація привітань, формування інформаційної бази дат, пов’язаних із важливими подіями в діяльності РМВ ІНЕМ чи житті окремих її молодих вчених)

Прийма Л. (МО)

6

Складання річного бюджету діяльності РМВ ІНЕМ в розрізі заходів, витрат, надходжень з різних джерел фінансування (складання деталізованої інформаційної бази по існуючих та потенційних джерелах фінансування); підготовка відповідної фінансової, платіжної та іншої документації (в т.ч. договорів з підприємствами, технічних обґрунтувань, кошторисів тощо), пов’язаної з проведенням заходів РМВ, і забезпечення процедури її підписання у відповідних осіб;отримання необхідної документації від зовнішніх контрагентів і відповідних працівників університету, пов’язаної з надходженнями коштів і видатками РМВ ІНЕМ

Мужеляк М. (ФІН)

7

Організація поселення, транспортування і харчування учасників заходів, які проводить РМВ ІНЕМ (з формуванням деталізованої інформаційної бази місць і умов поселення тощо)

Турко В.В. (ФІН)

 

8

Організація і ведення аналітичного бухгалтерського обліку надходження і витрачання грошових коштів РМВ, а також аналіз фінансування РМВ інститутом, університетом чи іншими структурами; координування роботи з благодійними фондами

Трофимчук В. (ОА)

9

Пошук джерел фінансування заходів РМВ серед суб’єктів господарської діяльності, різних недержавних організацій та фізичних осіб, забезпечення надходження від них фінансування заходів РМВ

Босак В. (ФІН)

10

Пошук джерел фінансування заходів РМВ в органах місцевої та державної влади, державних організаціях і установах, забезпечення надходження від них фінансування заходів РМВ

Босак В. (ФІН)

11

Збирання і передавання для опублікування відповідним особам статей і тез в межах програми РМВ ІНЕМ безкоштовного взаємообміну між РМВ ВНЗ

Процак К. (МО)

 12 Співпраця з Товариством «Просвіта» Львівської політехніки Гик В. (ОА)
 13 Формування груп за інтересами молодих вчених ІНЕМ (наукового дискусійного клубу, «клубу книгоманів»; товариств спортивного спрямування (за різними видами спорту); «клубу мандрівників Україною і світом загалом»  Демська Ю. (ОА)
 14 Проведення анкетувань за різними напрямами діяльності молодих вчених, узагальнення результатів та їх графічне відображення  Глушко О. (ОА)
15

Інші завдання за напрямом №3, які виникатимуть в процесі розвитку РМВ ІНЕМ