Організування співпраці РМВ ІНЕМ із зарубіжними науковими організаціями та підготовка проектів для зарубіжних наукових конкурсів

Керівник робочої групи РМВ ІНЕМ за напрямом «Організування співпраці РМВ ІНЕМ  із зарубіжними науковими організаціями та підготовка проектів для зарубіжних наукових конкурсів»: к.е.н. Мрихіна Олександра Богданівна

Завдання в межах піднапрямів (підгруп)

Координатор піднапряму (підгрупи)

1

Формування інформації про зарубіжні організації молодих вчених і  налагодження  взаємовідносин з ними, формування інформаційної бази про зарубіжні ВНЗ де є можливість обміну науковцями і магістрами, стажування, програми здійснення дисертаційних досліджень за фінансової підтримки міжнародних організацій, фондів тощо

Лущак Н. (МО)

2

Формування інформації щодо можливостей вивчення іноземних мов (для різних потреб – навчальних, наукових, стажування за кордоном тощо) і отримання відповідних документів підтвердження цього, а також вигідних умов перекладів документів і праць на іноземні мови

Гурська О. (ОА)

3

Формування інформації про документи потрібні для зарубіжних поїздок в наукових цілях і контактної інформації відповідних структур

Гурська О. (ОА)

4

Розробка пропозицій зарубіжним інституціям щодо наукової чи іншої співпраці з РМВ ІНЕМ (в т.ч. формування бази контактної інформації зарубіжних наукових організацій, фондів, інших наукових та економічних організацій, установ тощо (зокрема, контактної інформації, сайтів, адрес та ін.); налагодження взаємовідносин з ними, переклад кореспонденції, формулювання відповідей на їх листи і запитів щодо наукової співпраці з РМВ ІНЕМ

Найчук-Хрущ М. (ММП)

5

Різнопланова консультаційна допомога в забезпеченні поїздок молодих вчених ІНЕМ у зарубіжні навчальні та наукові заклади, організації, установи в межах міжнародних програм, проектів тощо

Романишин М. (ММП)

6

Розроблення запитів на  зарубіжне фінансування (фондів, програм, грантів тощо)  напрямків діяльності РМВ ІНЕМ чи окремих наукових напрямків молодих вчених ІНЕМ

Мрихіна О.  (ЕПІ)

7

Забезпечення запрошення і приймання зарубіжних видатних науковців-економістів та найбільш успішних топ-менеджерів провідних зарубіжних підприємств (в т.ч. формування деталізованої інформаційної бази про потенційних реальних зарубіжних гостей – видатних представників економічної науки та топ-менеджерів, визначення рівня зацікавленості їх діяльністю з боку молодих вчених РМВ ІНЕМ тощо)

Швецова М. (ТПЕ)

8

Розробка заходів з популяризації РМВ ІНЕМ за кордоном

Мужеляк М. (ФІН)

9

Координація висунення претендентів на зарубіжні наукові конкурси, гранти, стипендії, премії тощо

Найчук-Хрущ М. (ММП)

10

Формування інформації про документи і процедури, що необхідні для участі в міжнародних програмах, проектах (аплікаційних форм тощо) і документації із звітування по них для використання в процесі підготовки до участі в зарубіжних наукових конкурсах та виконання науково-дослідних проектів

Алєксєєва С. (ММП)

11

Налагодження співпраці з науковцями зарубіжних ВНЗ та наукових установ в межах міжнародної співпраці РМВ ІНЕМ

Познякова О. (ФІН)

12

Інші завдання за напрямом №4, які виникатимуть в процесі розвитку РМВ ІНЕМ