Моніторинг можливостей, наявних у міжнародному середовищі, для наукової діяльності молодих вчених ІНЕМ

Керівник робочої групи РМВ ІНЕМ за напрямом «Моніторинг можливостей, наявних у міжнародному середовищі, для наукової діяльності молодих вчених ІНЕМ»: к.е.н. Найчук-Хрущ Марта Богданівна

Завдання в межах піднапрямів (підгруп)

Координатор піднапряму (підгрупи)

1

Формування інформації про зарубіжні науково-практичні конференції, семінари, круглі столи, форуми, тренінги, симпозіуми тощо

Швецова М. (ТПЕ)

2

Формування інформації про вимоги зарубіжних фахових наукових видань

Мрихіна О. (ЕПІ)

3

Формування інформації про науково-дослідні роботи (теми) зарубіжних університетів і видання монографій за кордоном

Кулиняк І. (МО)

4

 Формуванням інформаційної бази про зарубіжні наукові конкурси, гранти, премії, міжнародні дослідницькі програми, програми стажування за кордоном тощо, а також збір інформації про міжнародні здобутки молодих вчених ІНЕМ

Найчук-Хрущ М. (ММП)

5

Формування інформації про зарубіжні інтернет-ресурси з економіки (в т.ч. електронні бази даних, зарубіжних економічних журналів і книг)

Дзюбіна К. (ЗМД)

6

Допомога молодим вченим (навчання особливостям пошуку на зарубіжних сайтах чи в інших зарубіжних джерелах, консультування з цих питань тощо) в напрямку відслідковування  в іноземних джерелах інформації про нові результати зарубіжної економічної науки за темами, якими займаються молоді вчені кафедр ІНЕМ (зокрема допомога у формуванні запитів чи інша допомога в пошуку іноземних видань)

Семін І. (МО)

7

Інші завдання за напрямом №2, які виникатимуть в процесі розвитку РМВ ІНЕМ