Керівник сектору ІА забезпечення діяльності РМВ ІНЕМ

  Керівник сектору інформаційно-аналітичного забезпечення та правового супроводу діяльності Ради молодих вчених ІНЕМ

Кулиняк Юрій Іванович

(асистент кафедри обліку та аналізу)

Опублікував одноосібно та у співавторстві 14 наукових та 10 навчально-методичних праць. Прийняв участь у 6 міжнародних науково-практичних конференціях.

Під науковим керівництвом студентами кафедри було опубліковано 3 наукові праці у збірниках міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Входжу в організаційний комітет студентської конференції "Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України" та конференції молодих вчених “Облік, аналіз та контроль в системі управління  підприємницькими структурами”.

Основний напрям наукових досліджень: обгрунтування конкурентної стратегії малих підприємств.

Беру участь в створенні електронних навчально-методичних комплексів. Співавтор історико-довідкового нарису "Кафедра обліку та аналізу 2002-2012"

Захоплююсь футболом, створенням та редагуванням графічного (Adobe Photoshop CS6), аудіо (Sony Sound Forge Pro 10) та відео контенту (Sony Vegas Pro 12, Adobe Premiere Pro CS6), цікавлюсь CMS (Content Management System), зокрема WordPress, що в сукупності дозволило розробити сайт Ради молодих вчених ІНЕМ.

Контактна інформація: e-mail: kulinyak.inem@ukr.net