Голова Ради молодих вчених ІНЕМ

Чубай Володимир Миколайович (Chubai Volodymyr)

(доцент кафедри обліку та аналізу, к.е.н., доцент)

Опублікував одноосібно та у співавторстві понад 130 праць, зокрема 97 наукового (в т.ч. співавтор 3 колективних монографій та 7 статей у журналі, який зареєстровано для індексування в науково-дослідних каталогах “Томсон Ройтерс” (Thomson Reuters, Philadelphia, USA)), а також входить до міжнародного каталогу та бази даних SciVerse Scopus) та більше 40 навчально-методичного характеру (в т.ч. 4 навчальних посібники з грифом МОН). Прийняв участь майже в 50 міжнародних науково-практичних конференціях, а на деяких був нагороджений дипломами, зокрема: за кращу доповідь (2003 р.); за особливу думку та новітні підходи до розгляду проблем з аудиту (2005 р.); за І місце (2006 р.); за практичну значимість доповіді (2007 р.).

Отримав грант молодих вчених Львівської політехніки на здійснення наукових досліджень на тему «Стратегічний аналіз інвестиційної та інноваційної діяльності в системі управління машинобудівних підприємств» (2008р.).

Переможець конкурсу «Кращий молодий науковець року» Національного університету «Львівська політехніка» (2009 р.).

Нагороджений премією Львівської обласної державної адміністрації та обласної ради для талановитих молодих вчених (2010 р.).

Нагороджений грамотою Національного університету «Львівська політехніка» (2011 р.).

Обраний на посаду Голови Ради молодих вчених Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» (2012 р.).

Обраний до складу Ради молодих вчених при Державному агентстві з питань науки, інновацій та інформатизації України (2013 р.).

У вересні 2014 р. заснував науково-аналітичний журнал «Наша перспектива» і до сьогодні є його головним редактором;

У грудні 2014 р. увійшов до постійного складу Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України.

Є керівником науково-дослідної роботи кафедри за темами „Удосконалення системи обліку, аналізу і аудиту в сучасних умовах господарювання в Україні” та «Економічний інструментарій управління розвитком підприємства».

Під науковим керівництвом студентами кафедри було опубліковано більше 100 праць у збірниках міжнародних та всеукраїнських конференцій, фахових виданнях. Є науковим керівником студентів, які: здобули стипендію Верховної Ради України, Пінчука, Ю. Рудавського, перемогли в науковому конкурсі ім. Туган-Барановського, призери та фіналісти інших наукових конкурсів, нагороджені дипломами і грамотами на багатьох науково-практичних конференціях (в т.ч. міжнародних) тощо.

Тема дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук «Формування та реалізація інноваційної стратегії машинобудівного підприємства» (спеціальність 08.00.04).

Основні напрями наукових досліджень: управління інноваційним розвитком підприємств, стратегічний аналіз, методологія аудиту та багато інших.

Захоплююсь подорожами (особливо по історичних місцях де залишились фортеці та замки), книгами, публікаціями про значні досягнення українців у різні епохи в різних сферах науки, техніки тощо, а також про їх боротьбу за збереження української нації та її культури тощо.

Контактна інформація: e-mail: fortdr@i.ua