Місія

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СВІТ ВАЖЛИВИХ ІНІЦІАТИВ» є неприбутковою, незалежною, добровільною громадською організацією, що здійснює свою діяльність на демократичних засадах відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», інших законів України, статуту.

Місією ГО «СВІТ ВАЖЛИВИХ ІНІЦІАТИВ» є створення та реалізація (співреалізація) суспільно важливих ініціатив (програм, проектів, заходів тощо), орієнтованих на ефективний розвиток України, і, зокрема, на розвиток науки та освіти, захист української мови та історії державотворення України, формування та зміцнення позицій правдивого й цікавого українського контенту в інформаційній сфері, розвиток екокультури та збільшення можливостей реалізувати свій потенціал українцям в Україні.