НПК «Суспільні трансформації і безпека: глобальний, національний та особистісний виміри»

57

Львівський інститут МАУП та Інститут регіональних досліджень НАН України запрошують взяти участь в науково-практичній конференції «Суспільні трансформації і безпека: глобальний, національний та особистісний виміри», яка відбудеться 12 червня 2014 року у м. Львів.

Інформаційний лист.

З повагою, організаційний комітет