Нові вимоги до опублікування результатів дисертаційних досліджень

59

Нагадуємо, що 02.11.2012р. в Міністерстві юстиції України зареєстровано Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1112 від 17.10.2012 р. «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», яким затверджено вимоги до кількості і виду публікацій за темою дисертації, а також вимоги до опублікування монографії, що подається при здобутті наукового ступеня доктора наук.